2019-02-11

Backuptjänster i utvecklingens framkant

Här jobbar specialister med att utveckla tjänster som ligger i teknikens och efterfrågans framkant.

De vanligaste kommentarerna från kunder som använder Backup som tjänst kan sammanfattas med orden ”befrielse” eller ”lättnad”. Men för Atea handlar backuper snarare om ett passionerat fokus. Här jobbar specialister med att utveckla tjänster som ligger i teknikens och efterfrågans framkant. På bilden ser vi Linnea Eklund, teknikkonsult på Atea.

Tjänsten är utvecklad med fokus på snabb återläsning, det tar mellan tio och femton minuter att få igång en standardserver igen.

Med backup som tjänst får du
  • Filer och system lagras på 2 till 3 geografiskt åtskilda platser. Dels utanför ditt kontor där de skyddas från brand och stöld. Dels som en fysisk eller virtuell klient i er egen verksamhet, där data mellanlagras, vilket möjliggör snabb återläsning av filer.
  • Kryptering och komprimering av data mellan din egen verksamhet och Atea ger snabb och säker överföring av data
  • Automatiska kontroller verifierar datas integritet och säkerställer att viktiga filer och system går att återställa.

Läs mer om tjänsten

– Eftersom vi lagrar all data hos kunden går det också extremt snabbt att återläsa data från våra backupnoder, säger Fredrik Nilsson, it-arkitekt på Atea.

– Vi nischat oss på backuper, vi utvecklar lösningar och fortbildar oss löpande. Nyligen kom vi hem från en fortbildningsresa till Rom, där vi lärde oss mer om IBM:s senaste lösningar och hur vi kan hantera backuper i molnet. Ibland kompletterar vi med våra specialister inom databaser för att skapa de bästa lösningarna för våra uppdragsgivare, säger Fredrik Nilsson, it-arkitekt och konsultchef på Atea.

De vanligaste kommentarerna som specialisterna får höra från kunder efter några veckors användande av Backup som tjänst kan sammanfattas med orden ”befriande” eller ”lättnad”. På bilden ser vi Linnea Eklund, teknikkonsult på Atea. 

– Några av de vanligaste frågorna som vi får rör backuper som inte gått igenom till fullo. Det kan bero på att kunden ändrat en inställning i sina system – och då hjälper vi dem att rätta till det. Ett annat vanligt ärende är att en kund vill återläsa data från en specifik server eller lagringsyta. De flesta ärenden tar 25-30 minuter att lösa, berättar Jörgen Jonsson, driftchef på Atea.

I bergrummet är temperaturen vid lagring och servrar i snitt 15 grader. Inbyggda fläktar i hårdvaran suger in kall luft framifrån och blåser ut varm luft på baksidan, i så kallade varma gångar, så att resten av datacentret blir ett stort kalluftsflöde. Bergrummet är naturligt svalt och ett klimatsmart sätt att hålla hårdvaran vid rätt temperatur.

Backuperna lagras på minst två geografiskt åtskilda platser, exempelvis hos kunden själv samt i en eller två olika datahallar. Här är Fredrik Nilsson och Tomas Blixt i bergrummet i Eskilstuna, en av datahallarna. Bergrummet är en före detta försvarsanläggning.

Bergrummet är välbevakat, de enda som har tillträde är Ateas certifierade medarbetare. Alla besök, av servicepersonal eller kunder, är föranmälda och ingen släpps in utan ledsagare.

Med backup som tjänst frigörs tid som tidigare lagts på bland annat drift och underhåll av den lokala backuplösningen.
– En trend jag upplever är att många kunder börjar med att lägga ut sina backuper. När de märker att det frigör tid och resurser börjar de undersöka om de kan lägga ut fler delar av it-driften, säger Tomas Blixt.