2018-05-02

Nu är det enklare än någonsin att skapa värde med hybrid it

Alla aktörer, oavsett bransch, kommer att behöva erbjuda ett ännu större värde för sina kunder än tidigare. Det förutspår Peter Kocsis, Atea – under ett samtal med Anna Granö, HPE, om trender i samhället, på marknaden och inom hybrid it.

Ulrika Nybäck Journalist
Foto: Kristofer Samuelsson

Pling! Mobilen signalerar att åtta favoritvaror saknas i kylskåpet. Din digitala inköpslista är länkad till en karta som visar snabbaste vägen genom butiken. Butiksägaren hälsar glatt medan hon plockar upp de varor som går åt mest på den här platsen, vid den här tiden på dygnet. 

Anna Granö, vd på HPE, och Peter Kocsis, ansvarig för Infrastructure Services på Atea, diskuterar ivrigt den öppenhet som krävs av de underliggande it-systemen för att scenariot i butiken ska fungera.

- Alla aktörer, oavsett bransch, kommer att behöva erbjuda ett ännu större värde för sina kunder än tidigare. Som konsumenter har vi vant oss vid intelligenta system och att få mer hjälp än vad vi visste att vi behövde, säger Peter Kocsis.

Peter Kocsis, Atea och Anna Granö, HPE 

En ny öppenhet krävs

Han tar en klunk kaffe och utvecklar resonemanget:
- Även vi som levererar systemen behöver bli mer öppna mot varandra. Vi bör betrakta oss som en del av det digitala ekosystemet - och just det sker nu i full fart, säger Peter Kocsis. 

Anna Granö utvecklar resonemanget. Hon ser de digitala ekosystemen som ett svar på hur företag inom alla branscher kan hantera den snabba utvecklingen - med ständigt uppkopplade användare som förväntar sig lättanvända tjänster. Tjänster som skapas med stöd av ny teknik, nya affärsmodeller och ständig tillgång till data och uppgifter.

Fyra frågor för att komma igång med hybrid it!

Börja med att ställa följande fyra frågor för att ringa in vilken hybrid it-lösning som bäst stöttar din verksamhet. Tipset kommer från Anna Granö, vd på HPE, och Peter Kocsis, ansvarig för Infrastructure Services på Atea. Missa inte hela trendspaningen. 

  1. Vart är ni på väg? Kommer din verksamhet att expandera till fler länder? Utgå från er strategi och affärsplan för att utforma bästa lösningen.
  2. Vad använder du för it-lösningar och applikationer idag? Hur stora datamängder genererar era lösningar?
  3. Hur stora mängder data behöver du kategorisera, analysera och skydda? Att kategorisera efter skyddsvärde blir allt viktigare.
  4. Vilken it-kompetens behöver du inhouse och vilken kan du köpa vid behov?

Nya värden för konsumenten

- En trend som jag ser är att alla aktörer behöver bestämma sig för vad de ska vara bäst på och därefter hitta samarbetspartners som kompletterar med de kompetenser och den teknik som krävs för att skapa nya värden för konsumenten, säger Anna Granö.

Hon menar att HPE:s samarbete med Atea är ett exempel på ett digitalt ekosystem där HPE bidrar med teknisk innovation, affärsmodeller och ett stort partnernätverk. Att kombinera det med Ateas kompetens, förmåga och nätverk blir en lyckad ekvation. 

Hybrid it ger skalbarhet och flexibilitet

- Tillsammans kan vi hjälpa våra kunder att konsumera it på det sätt som bäst passar deras verksamhet. Och allt fler ser värdet av att använda hybrida it-tjänster eftersom det ger flexibilitet och skalbarhet, säger Anna Granö. 

Överlag har hela branschen mognat när det gäller hur molnteknologi och hybrid it kan användas. När tekniken var ny var det många som krånglade till det i onödan och det rådde en viss begreppsförvirring.

Publikt, privat eller on-prem

Ordet hybrid it innebär förenklat att verksamheter placerar sina it-lösningar och data i ett eget datacenter (on premise), i ett publikt eller ett privat moln. Hur upplägget ser ut styrs av verksamhetens behov och påverkas av flera parametrar, bland annat om all data måste stanna inom Sveriges gränser.

- Hybrid it har vuxit fram som det bästa sättet att bygga sin it-miljö. Och nästan alla använder någon slags hybrid lösning idag, säger Peter Kocsis.

Söker den optimala mixen

HPE genomförde nyligen en undersökning som visar att fler än 70 procent av företagets kunder letar efter den optimala hybrida mixen för att på bästa sätt stötta digitaliseringen av sin verksamhet. I detta arbete är interoperablitet en nyckelfråga; att systemen kan kommunicera med varandra, vilket bidrar till en användarvänlig upplevelse. Att enkelt kunna flytta applikationer och data mellan olika hybrida modeller är också viktigt, visar undersökningen.

- Vårt samarbete gör det möjligt att konsumera it genom olika modeller och du som köpare slipper kommunicera med flera aktörer. Dialogen sköter Atea och lösningarna skapar vi tillsammans, allt för att göra upplevelsen av hybrid it så enkel som möjligt, säger Anna Granö. 

Säkerhet högsta prio

Styrkan i samarbetet mellan HPE och Atea handlar om att båda företagen fokuserar på hur de bäst kan stötta sina kunder med att skapa värde i det digitala ekosystemet. Peter Kocsis konkretiserar:

- Eftersom förändrings- och digitaliseringstakten är hög uppstår hela tiden nya behov hos våra kunder. Vår styrka är att vi kan stötta med en plan för hur man bäst utformar sin it-miljö och vi löser även integrationen mellan olika plattformar. Säkerheten är också en viktig aspekt och Ateas lösningar säkerställer att inget data lämnar Sveriges gränser, om det behovet finns.

Stöttar med strategiskt perspektiv

När det gäller samarbetet mellan HPE och Atea har både Anna och Peter en tydlig bild av vilket värde som uppstår.

- Vi gör varandra bättre. HPE bidrar med erfarenheter från ett globalt perspektiv och vi på Atea har stor erfarenhet av den nordiska marknaden. När vi samarbetar har vi mycket att erbjuda kunderna, både för lösningar som krävs idag och från ett strategiskt framtidsperspektiv, säger Peter Kocsis.

- Det viktigaste för våra kunder och uppdragsgivare är att vi gör hybrid it både enkel och värdeskapande, säger Anna Granö innan hon skyndar iväg till dagens sista möte på amerikanska ambassaden.