2018-07-06

Atea i Almedalen: ”Transparens är en förutsättning för hållbarhet”

Social och miljömässig hållbarhet är inte en fråga som går att välja bort. Det stod klart efter Ateas uppskattade hållbarhetsforum i Almedalen under torsdagen, där också flera nycklar till en positiv utveckling delades ut.

Henrik Rådmark Journalist
Foto: John Resborn

Mannen som sitter i stolen på scenen har sett sådant som ingen vill se. Som ingen ska behöva se. Han heter dr Denis Mukwege och har under snart 20 år behandlat och räddat livet på tusentals kvinnor som misshandlats och våldtagits. De har alla varit offer i krig om kontrollen av kongolesiska gruvområden och om de mineraler som bryts i gruvorna.

Samma mineraler som används i tillverkningen av datorer, telefoner och annan it-utrustning.

”Använd mineraler free of blood och free of rape”

— Dr Mukwege

It-köpare har en oerhörd kraft

Det är möjligen en onödigt mörk bild att inleda med. Men den är oerhört viktig. Än viktigare är Dr Mukweges budskap om att det går att få ett slut på de hemskheter som pågår i Kongo.

– Ni som kunder, ni som köper it-utrustning, har en oerhörd kraft och tillsammans kan ni ställa krav på de företag ni gör affärer med att bara använda mineraler ”free of blood”, ”free of rape”, säger han till den samlade åhörarskaran.

Platsen är Wisby Strand Congress & Event och eftermiddagen han just har inlett handlar om social och miljömässig hållbarhet kopplad till it-branschen.

Dr Mukwege

Djupt gripande

Att dr Mukwege, chefskirurg på Panzisjukhuset i Kongo, sitter där på scenen är verkligen ingen petitess. För sitt enastående, uthålliga arbete för drabbade kvinnor har han belönats med en lång rad utmärkelser och vid flera tillfällen föreslagits som mottagare av Nobels fredpris. När han talar är det knäpptyst i bänkarna. Ingen pillar med sin dator eller sin mobil. Ingen bläddrar förstrött i dagens program.

Berättelsen är djupt gripande och det kunde knappast bli tydligare att hållbarhetsarbete är något högst akut, även för it-branschen.

Applåderna som ljuder när dr Mukwege kliver av scenen är innerliga och utdragna.

Transparenta toan i Almedalen

Genomskinlig toalett utmanar besökarna

Strax innan har han och Ateas Magnus Sallbring tillsammans konstaterat att transparens är en grundförutsättning för att skapa en mer hållbar värld, och inte minst för att komma tillrätta med missförhållanden som de i Kongo.

Transparens är också temat för dagen, vilket för övrigt illustreras av en högst märklig toalett utanför entrén till kongresshallen. Toalettens väggar är gjorde av glas vilket gör att du ser allt som pågår utanför toaletten. Lyckligtvis går det inte att se in, men känslan av att vara betraktad är minst sagt utmanande.

– Du är inte särskilt kaxig när du sitter där inne och uträttar dina behov. Och det är något vi behöver komma ihåg i vårt hållbarhetsarbete. Vi kan inte förvänta oss att varje underleverantör i Kina över en natt ska gå med på att ge oss insyn i deras verksamhet. Men det är åt det hållet vi måste gå, sa Magnus Sallbring i sitt välkomstanförande.

När applåderna för dr Mukwege tystnar tar Ateas hållbarhetschef Chiara Selvetti över på scenen. Hon växlar till engelska och välkomnar Dell EMC:s hållbarhetschef inom EMEA, Louise Koch. Det har blivit dags att höra hur branschen redan idag jobbar med hållbarhetsfrågor.

Bjuder in kunder till underleverantör

Hon pekar på fyra områden i Dell EMC:s arbete för en mer hållbar försörjningskedja. Transparens placerar hon överst på listan och berättar att de som ett led i detta sedan tre år bjuder in kunder att besöka en av deras största underleverantörer i Kina, Compal.

Louise Koch

– Det är en sak att läsa om exempelvis arbetsförhållanden. Men när du själv kan se fabriken och hur de anställda där har det får du en annan, betydligt djupare och mer sann bild, förklarar hon.

Dell EMC:s hållbarhetsarbete handlar också om att utveckla samarbeten med såväl underleverantörer som branschkollegor. Louise Koch understryker att det även är viktigt att ge medarbetare och partners rätt utbildning och verktyg, ”empowerment” kallar hon det.

Gammal it ger guld

Innovation är en annan central aspekt i Dell EMC:s hållbarhetsarbete. Bland annat återvinner de sedan 2014 plast i tillverkning och nyligen har de också börjat återvinna guld från kasserade moderkort.

Nästa två talare på scen heter Tony Bonadero, President Personal Computer Business Group tillika CMO, hos just kinesiska Compal, och Charla Serbent som är Vice President, Global Operations Engineering & Quality hos Dell EMC.

Compal är en av världens största tillverkare av datorer och arbetar med bland andra Dell EMC, Lenovo och HP. Han beskriver hur de redan 2009 bestämde sig för att starta en förändring av bolaget, mot en mer hållbar verksamhet. 2011 gick de med i RBA (Responsible Business Alliance), organisationen som samlar ledande bolag kring hållbarhetsfrågor.

Charla Serbent understryker hur RBA hjälper både deras arbete och utvecklingen i stort.

– Tack vare deras arbete bland annat med att skapa ett slags standarder för vad och hur vi ska mäta olika aspekter av hållbarhetsarbete kan vi och andra jämföra oss med andra, för att kunna driva utvecklingen åt rätt håll.

Transparens kan vara transformerande

RBA är också den organisation som har fått ta emot den rapport om nordiska it-organisationers tankar, synpunkter och förväntningar kring it-branschens hållbarhetsarbete, som är ett konkret resultat av ASF, Atea Sustainability Focus.

Magnus Sallbring

– Vi gjorde en enkät hos nordiska it-organisationer och lät ett advisory board sammanställa svaren till en rapport, berättar Magnus Sallbring inför nästa gäst på scen: Rasmus Skov från danska Ørsted Energy, en av medlemmarna i ASF Advisory board.

Bolaget utvecklar grön energi och Rasmus Skov förklarar att hållbarhet ”är en del av vår kärnverksamhet”. Även han trycker på betydelsen av transparens och förklarar att den i sig kan få ”transformerande” effekter.

– När du ser vad du köper, var det kommer ifrån och hur tillverkningsprocessen har sett ut växer insikter om dina svaga punkter.

RBA välkomnar ASF-rapporten

Rasmus Skov upprepar vid flera tillfällen vikten av att fokusera på sådant som verkligen gör skillnad. Börja med några få, verkligt betydelsefulla områden och utöka därifrån, snarare än att försöka göra ”allt på en gång”.

Han får medhåll av Deborah Albers, Vice president på RBA, som också förklarar att organisationen välkomnade ASF-rapporten av två skäl. Dels för att den är framtagen av kunder snarare än leverantörer, dels för att den innehåller rekommendationer för hur branschen bör agera. Eller åtminstone hur kunderna vill att branschen ska agera.

Snart är det dags för paneldiskussion med representanter inte bara från leverantörsledet, utan också från SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Electronics Watch. Samtalen ska bland annat komma att kretsa kring hur man hittar balans mellan krav och verklighet.

Digitalisering ger goda chanser

Solen står ännu högt över havet när eftermiddagens sista talare rättar till glasögonen och spänner ögonen i åhörarskaran. Han heter Johan Falk och arbetar på Stockholm Resilience Center.

Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores

– För att klara klimatmålen enligt Parisavtalet från 2015 måste vi minska våra klimatutsläpp exponentiellt. Fram till 2050 behöver de halveras varje årtionde. Då har vi en rimlig chans att klara målen, förklarade han.

Budskapet stod i skarp kontrast till den ljusa, varma sommaridyllen utanför. Men Johan skulle snart inge hopp.

– Digitaliseringen ger oss faktiskt goda möjligheter att nå ända fram. Men transparens är oerhört viktigt. Den krävs för att ge människor möjlighet att fatta rätt beslut och för att städer ska kunna upphandla från leverantörer som sätter och möter skarpa mål.

Johan Falk var eftermiddagens sista talare, men det skulle komma ytterligare en innan solen sjönk ned i havet. Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores, talade om hållbarhet och transparens på kvällens välbesökta mingel på Kallis. Han höll ett inspirerande tal om klimatförändringarna och vad vi kan göra för att vända den negativa trenden.

– Låt er inte inspireras av mig utan var själva inspirationen till förändring.