2018-09-05

5 sätt – Så gör Hybrid datacenter som tjänst verksamheten effektivare

Med tjänsten Hybrid datacenter som tjänst har du alltid full kontroll över din it-miljö. I tjänsten ingår automatisering, heltäckande support av Atea – och möjligheten att delegera uppgifter till verksamheten frigör tid till affärsutveckling.

Johan Bentzel
 1. Överblick leder till minskade kostnader
  Tjänsten ger dig fullständig överblick över din it-miljö, eftersom alla interna it-system, externa plattformar och molntjänster samlas i ett gemensamt gränssnitt. Det minimerar risken att förlora kontrollen över verksamhetens data: det är exempelvis vanligt att tjänster som inte används ligger kvar och kostar pengar. Du minimerar också risken för dubbletter av tjänster och data, så kallad shadow it*. Med full överblick och kontroll blir det enklare att flytta data vid behov och att anpassa sig till nya lagar och förordningar.

  (*Inköp utan it-avdelningens kännedom, vilket ofta ger oönskade utgifter).
  Hybrid datacenter

  Få kontroll och en plattform för verksamhetsutveckling med Hybrid datacenter.

  Läs mer om vår tjänst Hybrid datacenter

 2. Automatisering kan leda till nya affärsidéer
  Hybrid datacenter gör det enkelt att bygga mallar (templates) för återkommande moment, exempelvis vid rutiner för inslussning av nya medarbetare eller kunder. De flesta börjar med att automatisera provisioneringsflöden, alltså flödet från beställning av önskad kapacitet till tillgång och drift. En ökad automatisering gör verksamheten mer effektiv och frigör tid till strategiska frågor och utveckling. Automatiserade flöden och lösningar internt leder ofta till nya idéer och tjänster som kan komma kunderna till nytta.

 3. En självständig och effektiv verksamhet

  It-avdelningen kan med bibehållen kontroll över it-miljön minimera administration, bli mer effektiv, jobba mer strategiskt och ta en mer aktiv del i företagets utveckling. Utvecklarna får bättre kontroll och möjlighet att göra kapacitet tillgänglig för verksamheten (provisionera) – och kan därmed vara mer effektiva när det gäller att ta fram och testa nya tjänster och lösningar. En controller kan exempelvis själv hämta uppgifter i systemet och blir inte beroende av rapporter från it-avdelningen. Ledningen får en snabbrörlig verksamhet, där resurserna kan styras om till fler insatser som skapar konkurrensfördelar.

 4. Stordriftsfördelar utan stor organisation

  Hybrid datacenter är en boxad tjänst, som redan är välbeprövad och under ständig utveckling. Det innebär att Atea sköter drift, övervakning och underhåll av datacentermiljön, med fullt bemannad helpdesk och support dygnet runt, året om. Det ger stordriftsfördelar och stabilitet även för den lilla organisationen.

 5. Utveckling som gynnar alla

  Tjänsten utvecklas hela tiden utifrån olika verksamheters (Ateas kunders) erfarenheter och önskemål. Det innebär att samtliga användare drar nytta av förbättringar och uppdateringar. När vi har utvecklat ett värdefullt processflöde i en verksamhet, kan vi enkelt använda samma flöde som mall för andra kunder.