2017-02-22

Virtuella och fysiska möten smälter samman

Skissa direkt på skärmen, dela anteckningar i realtid och visa andra hur du genomför en viss uppgift. Endast fantasin sätter gränser för hur Surface hub kan användas. Simon Binder, specialist inom produktivitet på Atea, tror att vi kommer att se fler funktioner där virtuella och fysiska möten smälter samman.

Hanna Johansson Journalist

Vilka är de främsta fördelarna med Surface hub?Först och främst enkelheten. De medarbetare vi möter tycker att det är enkelt att komma igång. Och för it-avdelningen går installationen smidigt eftersom Surface hub bygger på Windows 10 och Skype. Alla funktioner, till exempel videokonferens, digital whiteboard samt appar är integrerade, vilket underlättar felsökning och support.

Hur används den idag?Det finns sjukhus som utvecklat en vårdplaneringsapp som visar vilken patient som behöver vård, av vem och när. De använder Surface hub som en stor touchskärm där alla får överblick. Det är inte särskilt avancerat men gör stor skillnad.

Vilka andra verksamheter har nytta av lösningen?Alla. Men initialt ser vi störst intresse från organisationer som jobbar med design och arkitektur. Även verksamheter som vill främja samarbete mellan kontor på olika platser, nationellt eller globalt.

Simon Binder, specialist produktivitet

Kontakta Simon om du vill testa hur en Surface hub kan fungera i din verksamhet.

Ytterligare värden som användarna kommenterat?Vinsterna ligger i färre resor och att det går på några sekunder att komma igång med sina möten. De största vinsterna ligger sannolikt i att ett nytt sätt att samarbeta är på väg att utvecklas.

Hur kan videomöten utvecklas framöver?Augmented reality, en mix av det fysiska och det virtuella mötet är en trend på frammarsch. Vi kommer att se mötesdeltagarna samt våra skisser och anteckningar, men även tydligare kunna visa hur vi monterar eller installerar en viss lösning. Volvo använder redan AR-glasögon* för att virtuellt visa hur en bildel ska monteras. Den typen av applikationer tror jag kommer att skapa nytta i stora delar av samhället, exempelvis vården.

*Microsoft Hololens.

Teknik & lösningar
  • Surface hub är en kombinerad digital whiteboard och videokonferens med integrerad dator där upp till hundra fingrar kan arbeta samtidigt.
  • Innehåller en version av Windows 10, anpassad för pekskärmar och appar.
  • Är Microsofts produkt för ökad samverkan som under 2016 började levereras till den svenska marknaden.