2017-11-27

Viktigt att lägga rätt grund när du skapar IoT-lösningar

IoT täcker en mängd områden och rör såväl verksamhet som teknik. Vi frågade Oscar Bexell, lösningsarkitekt på Atea och specialist på IoT, hur du kan resonera för att hänga med i den snabba utvecklingen och lättare fatta gynnsamma beslut.

Henrik Rådmark Journalist

Vilka IoT-tekniker är mest värdefulla att känna till?

– Man bör ha grundläggande koll på hur data kan samlas in, sparas, hanteras och användas. Detta omfattar många områden, till exempel olika trådlösa tekniker, moln- och hybridlagring, säkerhet och IoT-plattformar.

Var bör fokus ligga för den som vill komma igång?

– En it-strateg eller it-projektledare bör primärt fokusera på att analysera och lära känna den egna verksamheten, hitta områden som kan förbättras med hjälp av it och IoT och sen fokusera på kravställningen inom dessa områden.– När det gäller IoT-tekniker är det viktigt med bra omvärldsbevakning. Detaljer och rådgivning om tekniska lösningar hämtar man sedan in från oberoende partners som med rätt kompetens och erfarenhet kan ge råd om hur kravställningen bäst uppfylls på ett hållbart sätt.

I hur hög grad påverkar teknikval verksamhetens möjligheter med IoT?

– I väldigt hög grad. Effekten av IoT blir sällan bättre än de data man samlar in – fuskar man med kvalitéten på sensorer, radionät, antenner, lagringsalternativ, kravspecifikationer eller mjukvara får man oftast äta upp det senare. Den grund som du bygger i dag är vad framtida lösningar ska stå på.

– Eftersom teknikevolutionen är exponentiell och nya applikationer och teknologier hela tiden kommer fram i en ökande takt måste man planera för en hållbar, skalbar och långsiktig infrastruktur där olika komponenter enkelt kan bytas ut vid behov.

Vilka fällor behöver jag se upp med när det gäller teknikval?

– IoT handlar om att bygga ekosystem. Det är lätt att råka ut för inlåsningseffekter och det finns gott om fallgropar inom bland annat radionät, plattformar, protokoll, lagring, skalbarhet och säkerhet.

– Det vanligaste misstaget som görs med alla it- och IoT-lösningar är dock att man inte utgår från människa, verksamhet och behov i sin kravställning.

Vilka framtidstekniker med koppling till IoT behöver jag hålla koll på?

– Några exempel är AR (Augmented reality, förstärkt verklighet), kognitiv analys, AI (Artificiell intelligens), 3D-printing, blockkedjor, 5G, NB-IoT (Narrowband-IoT), multisensorer och Li-Fi (Light Fidelity). Det rör på sig överallt.

Så blir städerna smartare med IoT

Tekniken finns och visionerna för IoT blommar. Nu behöver Sveriges kommuner ta första steget för att komma igång med att skapa smartare, effektivare och mer hållbara städer. Daniel Ehnhage, ansvarig för Ateas IoT-satsning, är en av dem som ska få det att hända.

Läs artikeln

Internet of things

Atea hjälper dig att addera verksamhetskonsulter som genomlyser era nuvarande processer för att se var den positiva effekten kan bli störst. Påbörja arbetet, prata med oss om den workshop som är framtagen för att ge verksamheten kunskap och inspiration till att påbörja arbetet med IoT.

Jag vill veta mer