2017-05-30

Våra medarbetare kan jobba effektivare

Även hos Mellanskog, Norrskogs motsvarighet i Mellansverige, står digitalisering högt på agendan. Inledningsvis handlar arbetet om att effektivisera verksamheten. Ian von Essen är föreningens it-chef.

Henrik Rådmark Journalist
Missa inte

Atea Sustainability Focus lyfter dina hållbarhetsfrågor.

Var med och påverka i Almedalen 6-7 juli.

Läs mer

Hur driver ni digitalisering?

– För oss är det viktigt att ha en hållbar digital kedja från första kontakt med skogsägaren till leverans av skogsråvaran till industrin. Vi jobbar mycket med appar som används av vår fält-personal och våra entreprenörer. Våra medlemmar får en e-tjänst av typen mina sidor där de kan se uppgifter om sin skog samt pågående uppdrag. Vi har även en app där medlemmarna enkelt kommer åt sin skogsskötselplan.

Kan du nämna några aktuella projekt?

– Vi utvecklar teknik för digital avtalsskrivning, så att skogsägare kan skriva under avverkningskontrakt där de befinner sig. Själva skapandet av skogsbruksplaner digitaliseras också. Vi använder oss bland annat av laserdata med flygskannade bilder av skog som vår planpersonal bearbetar. De största vinsterna med projekt som dessa är att datakvali-teten förbättras samtidigt som skogsskötseln effektiviseras.

De största vinsterna med digitalisering av er verksamhet?

– Att information blir mer tillgänglig för alla som behöver den och att Mellanskogs medarbetare kan jobba mer effektivt. Genom att arbeta strukturerat med digitali-sering kommer vi på sikt att kunna skapa fler tjänster och erbjudanden till våra medlemmar.