2017-09-15

"Tillsammans kan vi skapa hållbar förändring"

It-branschen har ett stort ansvar för global hållbarhet, något som Atea tar fasta på i sin satsning Atea Sustainability Focus. I Almedalen samlades it-aktörer och profiler inom Hållbarhetssverige för samtal om hur vi tillsammans kan bidra till en sundare värld.

Ateas initiativ kring hållbarhet under politikerveckan i Almedalen väckte stort engagemang. Under två dagar diskuterades frågor om hur it-branschens aktörer kan och vill agera för att bidra till en bättre värld. Ledande aktörer i branschen fick tillfälle att möta tunga profiler i Hållbarhetssverige.

– Hållbarhet är en viktig fråga för hela H&M och genomsyrar även vår it-verksamhet. Vi har precis avslutat ett femårigt it-initiativ för att halvera vår miljöpåverkan inom en rad områden. Almedalen var en utmärkt plattform för att inspireras och dela med oss av lärdomar från vårt it-arbete, säger Anders Hagström, ansvarig för hållbar it på H&M.

Uppslutningen var massiv, enligt initiativtagaren Magnus Sallbring som är kultur- och marknads-direktör på Atea. Eftersom något liknande inte gjorts tidigare hade han inga särskilda förväntningar, men hans förhoppningar överträffades vida.

– Under vårt forum på Wisby Strand samlades över 200 personer för att höra hur aktörer som H&M, Tesla och Dell EMC arbetar med hållbarhetsfrågor. Bland annat kunde H&M berätta hur företaget halverat sin it-relaterade miljöpåverkan samtidigt som försäljningen fördubblats.

”Hållbarhetsfrågorna måste hanteras och drivas av branschens aktörer, över landsgränser, oavsett hur politiken ser ut för tillfället.”

— MAGNUS SALLBRING
kultur- och marknadsdirektör, Atea.

Dagen efter anordnade Atea workshops där it-branschen och personer med stor kunskap kring hållbarhetsfrågor möttes för vidare dialog och diskussion. Samtalen kretsade kring konkreta ämnen kopplade till FN:s Agenda 2030 och handlade om; anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion samt hur klimatförändringen kan bekämpas. Tre områden som i hög grad berör it-branschens aktörer.

Möjligheten att gå på djupet i dessa frågor lockade många.

– Jag träffade till och med personer som bokade om sina resor för att vara med på våra workshoptillfällen, berättar Magnus Sallbring.

Han tror att ett starkt skäl till det stora engagemanget var möjligheten att få dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper, ta del av andras och tillsammans hitta vägar framåt. Det handlade inte om att passivt lyssna på experter.

Bland workshopdeltagarna fanns såväl svenska som internationella beslutsfattare inom it-branschen samt personer som arbetar med hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv i Sverige. Företag och organisationer som SKL (Sveriges kommuner och landsting), Telia, Telenor, Upphandlingsmyndigheten och TCO Development var några av aktörerna som deltog i diskussionerna.

– Vi vände oss inte till politiker eftersom det här är globala frågor. De måste hanteras och drivas av branschens aktörer, över landsgränser, oavsett hur politiken ser ut för tillfället i olika länder, säger Magnus Sallbring.

Slutsatser a från workshopaktiviteterna kommer att utgöra underlag till det som kallas ASF Advisory Board, tillsammans med innehåll i den dialog som Atea bjöd in till inom ramen för Atea Sustainability Focus. Dialogen, som inte är knuten till Almedalsveckan, är en viktig del av it-aktörernas engagemang kring hållbarhetsfrågor.

Under hösten sammanställs allt underlag och i januari lämnas en rapport över till EICC, branschens eget organ för en mer hållbar leverantörskedja.

Efter det lyckade arrangemanget i Almedalen konstaterar Magnus Sallbring att frågor kring hållbarhet är något som inte bara intresserar många branschaktörer, det är också ett område där det finns en stor vilja och förmåga att åstadkomma förändringar åt rätt håll.