2017-02-22

Sverige kan ta ledning inom e-hälsa

Även om Sverige ligger långt fram när det gäller digitalisering har många mindre företag svårt att hänga med. Här har stora organisationer ett ansvar att inspirera och förmedla kunskap. Det menar närings och innovationsminister Mikael Damberg.

Henrik Rådmark Journalist

Det går inte att tala om innovation utan att tala om digitalisering. Och även om det finns röster som menar att Sverige håller på att halka efter i utvecklingen håller innovationsministern inte med.
– De flesta undersökningar visar att vi ligger långt fram, att vi är en frontrunner-nation, säger Mikael Damberg.

Samtidigt kan mindre företag ha svårt att sätta sig in i vad den rusande utvecklingen innebär för dem och hur den påverkar deras affärsmodeller och strategier. Även inom offentlig sektor finns faktorer som försvårar och bromsar utvecklingen, som frågan hur känslig information ska hanteras.
– Vi har på gott och ont ett välorganiserat samhälle med ett bra integritetsskydd och hög datasäkerhet. Samtidigt finns det enorma möjligheter med digitalisering kopplad till offentlig verksamhet, säger Mikael Damberg.

Mikael Damberg

Närings - och innovationsminister
Näringsdepartementet

I it-meckat Silicon Valley är e-hälsa ett område som utvecklas snabbt. Sverige kan fortfarande lägga i en hög växel och bli ett av föregångsländerna för digitala lösningar i vården.
– Vi har en bra position med en stark tech-kultur och en stor offentlig sektor. Lyckas vi kombinera detta kan det ge stora fördelar.

När offentlig sektor samarbetar för att föra utvecklingen framåt behöver varje kommun inte uppfinna hjulet gång på gång när det gäller digitala lösningar. Då kan de i stället inspirera och lära av varandra.
– Kommunerna har ett stort ansvar och jag tror att de inser värdet av att inte börja från början varje gång, de borde istället lära av andra som har kommit längre. Att sprida kunskap i nätverk är det absolut viktigaste för att driva systemet framåt, säger Mikael Damberg.

Stora företag och organisationer bör också ta ett samhälleligt ansvar att driva digitaliseringen.

– De behöver ta rollen som ledare och kunskapsspridare samt involvera mindre företag och stötta startup-bolag. Det sker redan på många håll. De börjar också öppna upp sina innovationsmiljöer och på olika sätt arbeta för att attrahera talang och få idéer och inspiration.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/CTAButton.cshtml)