2017-05-22

Specialisten om återvinning och återanvändning av it-utrustning

Vilka är egentligen fördelarna med att återanvända och återvinna uttjänt it-utrustning och vilka är trenderna på marknaden? Vi har frågat Daniel Norlin som är erbjudandespecialist för Ateas återvinningstjänst Goitloop.

När kan det finnas anledning att återvinna it-utrustning?

Det finns många anledningar, men inte så sällan känner många att det uppkommer ett behov av att bli av med små eller stora mängder it-utrustning i samband med en kontorsflytt eller ett planerat utbyte av datorer, servrar, nätverksutrustning, telefoner eller annan hårdvara. Då löser vi det genom att transportera bort utrustningen, men vi ser också till att den efterföljande hanteringen sker på ett miljömässigt och säkert sätt. Det bästa är förstås att återvinna it-utrustning regelbundet och det finns många fördelar med att göra livcykelhanteringen av hårdvara till en god vana.

Vilka är de största fördelarna med Goitloop?

Utöver enkelheten så bidrar Atea och Goitloop med många delar som man kanske inte ser ett behov av förrän man har lösningen framför sig. Genom Goitloop får man exempelvis en detaljerad rapportering över vilka miljöbesparingar som har gjorts genom att återvinna med Goitloop istället för att lämna dem till en återvinningsstation.

En annan mycket uppskattad funktion är att vi återrapporterar assetdata på fil eller via systemintegration med information om de enheter som är returnerade. Detta är till stor hjälp både ur ett säkerhetsperspektiv, eftersom man alltid vet vilka enheter som är avvecklade, men också ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom man lätt kan följa upp vilka enheter som finns kvar i organisationen och baserat på det uppdatera inventarieregister, stänga konton och anpassa licensieringen av applikationer till de enheter som faktiskt används. Som en bonus får man också ekonomisk ersättning för den utrustning som går att sälja och återanvända.

Vilka trender ser du när det gäller hållbar it?

En av de tydligaste trenderna är att intresset för miljöfrågor kopplade till hållbar it ökar. Under de senaste 2-3 åren har vi sett hur de här frågorna kommit högre och högre upp på agendan hos politiker och beslutsfattare. Det senaste halvåret har vi också sett ett snabbt ökande intresse för den här typen av frågor ute hos våra kunder vilket vi så klart tycker är väldigt roligt.

Har du några tips på hur man ska lyckas med hållbar it?

Absolut! Det finns några käpphästar som är bra att ha med sig i hållbarhetsarbetet.

  • Det ska vara lätt att göra rätt!

För att verkligen lyckas i arbetet med hållbar it måste det vara lättare att göra rätt än att göra fel och här kan alla på en ledande position som jobbar med den här typen av frågor göra stor skillnad genom att bidra med enkla och bra rutiner.

  • Ha en policy

Utveckla en policy som innehåller både korta och långa hållbarhetsmål för verksamheten men även en beskrivning av när olika typer av it-utrustning ska återanvändas internt respektive avvecklas ur verksamheten.

  • Kommunicera

Ett formellt eller informellt samarbete mellan organisationens it-ledning samt hållbarhetsansvarig och personalansvarig kan underlätta arbetet med att få ut och förankra policyn hos användarna. En bra förankring av policyn i verksamheten kan inte värderas högt nog.