2017-11-01

Specialisten förklarar Arbetsplats som tjänst

Mattias Westerlund, seniorkonsult, berättar om arbetsplats som tjänst.

Vem passar arbetsplats som tjänst för?  

Tjänsten passar små och medelstora företag som vill få kontroll över sina klientenheter på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, men som inte har någon egen infrastruktur eller klienthanteringsverktyg.

Hur fungerar tjänsten?

Den är molnbaserad och använder sig av inbyggd funktionalitet i Windows 10 och hanteras av Atea från en central plats. Tjänsten hanterar automatisk installation och uppdatering av applikationer, lösenordsåterställning, konfiguration av säkerhetsinställningar, Windows-uppdateringar och antivirusinställningar med mera. Användaren kan installera tjänsten själv genom en enkel inloggning och där välja de applikationer som passar för företagets specifika behov.

Vilka är fördelarna med tjänsten? 

Det finns många fördelar, men den främsta är att organisationen enkelt får kontroll över sin klientmiljö utan att det krävs resurser i form av serverinfrastruktur eller administrativt arbete. Implementationstiden är kort vilket ger en låg kostnad.

Användaren behöver inte heller vara uppkopplade på företagets nätverk, allt som krävs är en internetuppkoppling. En annan stor fördel är att tjänsten implementeras med minimal påverkan för slutanvändaren utan någon inlåsningseffekt.

Vad får användaren ut av arbetsplats som tjänst?

De får bättre användarupplevelse i och med Single sign on-funktionalitet, mot till exempel Office 365. Via en självbetjäningsportal kan användaren själv välja vilka applikationer som ska installeras och uppdateras, samt återställa lösenord, göra komplett återställning av datorn med mera. Supporten är dessutom 24/7/365 vilket gör att de närsomhelst på dygnet, vilken dag som helst på året, kan få sina problem åtgärdade.

Ökar tjänsten användarens produktivitet?

Ja, eftersom användaren alltid har tillgång till rätt inställningar, applikationer och information oavsett var de befinner sig. Uppstår problem med datorn kan de enkelt återställa den och få tillbaka den i ursprungligt skick med alla applikationer och inställningar de använder sig av i sitt arbete. Fel kan upptäckas i förtid och rätt åtgärd kan utföras innan något händer. Nya applikationer kan begäras ”on-demand” och därmed undviks ställtider i form av support oavsett om det är ett fel eller ett tillägg till befintlig konfiguration.