2017-05-30

Släpp aldrig visionen ur sikte

Du kommer att stöta på motstånd och det kommer att vara svårt. Men om du verkligen tror på den förändring du vill åstadkomma, att den bidrar till att göra människors liv bättre, då måste du göra allt för att inte tappa målet ur sikte.

Det spelar ingen roll om det handlar om teknik, människor eller något annat. Förändringar är nästan alltid svåra att åstadkomma. Men i många fall är de nödvändiga. Sällan för deras egen skull, utan för vad de innebär för människor.

Priset för Årets Digitaliseringsledare instiftades av Atea tillsammans med tidningen Chef för att belöna en modig ledare som ser möjligheterna med digitaliseringen. Nominera en person som du inspireras av: atea.se/digitaliseringsledare

När jag för drygt tio år sedan bestämde mig för att göra det möjligt för fler människor att få hjälp av en jourhavande präst kunde jag knappast förutse de svårigheter jag skulle möta. Jag hade själv sett goda exempel från bland annat Norge. Men jag lyckades till en början inte förmedla de positiva resultaten till våra stift. Skepsisen var stor och motståndet tidvis kompakt.

Stundtals var jag nära att ge upp, nära att låta nejsägarna vinna. Samtidigt visste jag innerst inne att det fanns ett stort behov som förändringarna kunde möta. Det fanns många människor som behövde hjälp av en jourhavande präst men som inte fick det.

MONICA ECKERDAL, Årets Digitaliseringsledare 2017

Monica Eckerdal, präst i Svenska kyrkan, belönades med priset för att hon lyckades öka tillgängligheten till jourhavande präster med digitala lösningar.

Bor: Göteborg.

Brinner för: Att göra skillnad för människor.

Teknik: Instagram.

Ogillar: Novembermörker och pessimister.

Gillar: Vårljus och kreativa människor.

För att få ny kraft tog jag ett extra jourpass och satte jag mig i jourtelefonen och tog emot samtal. Jag talade med ensamma människor som hade fastnat i problem, som inte såg någon väg ut och inte hade någon att prata med. Några av dem såg självmord som enda lösningen. Jag visste att det fanns många fler som behövde någon som lyssnade, men inte kunde få det med mindre än att vi fortsatte att driva igenom förändringen.

Samtalen gav mig nytt bränsle och jag såg åter målet klart och tydligt. De gav mig kraft att formulera om min vision, förfina den och förtydliga den. Kraft att förklara på nya sätt.

Steg för steg fick mina tankar fäste. Allt fler stift anslöt sig till den nya organisationen och det nya arbetssättet, där mejl och chatt så småningom kompletterade telefon som kanal till de jourhavande prästerna.

Idag ser alla vår plattform och sättet som vi arbetar på som en självklarhet. Vi hade aldrig kommit dit om inte jag och de som jobbade med mig enträget hållit fast vid visionen och fortsatt att arbeta för den positiva förändring vi såg som nödvändig.