2017-02-22

Så har man digitaliserat sin verksamhet

Under eventet Digitala strategier var temat digitalisering och nytänkande. Några deltagare i vimlet delade med sig av sin digitaliseringsresa.

Ulrika Nybäck Journalist
Foto: Henrik Rådmark

Har ni förändrat er verksamhet i takt med kundernas allt mer digitala vanor?

Maja Bergström, it-ansvarig , Förbo, Mölnlycke

– Det har vi, idag kan våra hyresgäster se sina poäng i bostadskön, söka bostad i vår app, följa sin vattenförbrukning online, göra serviceanmälan, säga upp avtal samt e-signera avtal. Det vi börjar titta på nu är smarta tjänster i hemmet där man kan styra belysning, värme, ström, ge tillträde till bostaden, trygghetslarm med mera.

Stefan Nylander, utvecklingsledare, it-service , Jönköping universitet

– Det största vi har gjort är vår app, Ju mobile. Där får studenterna tillgång till personliga scheman, de kan boka sig på tentamen, se resultat av tentor och också se betygsfördelning på en viss kurs. Det är en oerhört uppskattad app och av våra 10 000 studenter loggar 5 000 in varje dag. Vi ska också börja skanna de rättade papperstentorna och distribuera dem som pdf:er till studenterna genom appen, för att slippa hantera de gigantiska pappersbergen.

Anna Burvall Karlsson, enhetschef, Centrum för it , Landstinget västmanland

– Vi har gjort våra patientjournaler tillgängliga på nätet. En av utmaningarna har varit att förändra beteendet och inställningen hos vårdpersonalen, så att de verkligen lägger ut informationen. Det är ett ganska stort steg att släppa in medborgarna på det sättet. Dessutom lanserar vi en helt ny webbplats vid årsskiftet. Den ska bland annat ge bättre möjligheter för medborgarna att nå oss och hitta rätt information.

Marie Frey, utv. chef, barn- och ungdomspsykiatrin , Landstinget västmanland

– Inom barnpsykiatrin tittar vi just nu på en tjänst som har inslag av gamification, för att ge patienter, deras föräldrar och andra anhöriga en bättre förståelse för vägen genom vårdkedjan. Det handlar om att använda liknande mekanismer som finns i spel, där interaktivitet och snabb återkoppling är viktiga delar. Vi har inte lanserat den än, men kör pilotprojekt med några familjer.