2017-02-22

Så blir ICA störst på nätet

Teknikutvecklingen är bara en av flera trender som påverkar livsmedelsjätten ICA:s digitala strategi. Här förklarar Anders Svensson, vd på ICA Sverige, hur företaget ska bli störst även på nätet.

Henrik Rådmark Journalist

Med 11,5 miljoner besök i sina 1 300 butiker är ICA störst i Sverige på livsmedel i den fysiska världen. I år ska företaget bli störst även på nätet, även om butikerna kommer att stå i centrum även i framtiden.
– Vi måste finnas med hela vägen på kundens resa och få till ett avslut oavsett om det sker på nätet eller i butik. Men butiken fyller flera syften, som paketuthämtning, apotekstjänster och matinköp, säger han.

Livsmedelsjättens butiksstrategi har hela tiden varit att finnas där kunderna finns, presentera erbjudandet på ett så bra sätt som möjligt och att inspirera kunderna. Den strategin ligger kvar men kompletteras med utveckling av digitala tjänster.
– Ny teknik gör att konkurrensen ökar. Både mellan konkurrerande handlare och mellan ICA-butiker, bland annat eftersom det blir enklare att jämföra erbjudanden. Kunder tenderar att bli mindre lojala, säger Anders Svensson. 

”Vår vision är att göra varje dag lite enklare för kunden, bland annat genom tjänster som tillkylen-leverans.”

— Anders Svensson
Vd, ICA Sverige

Men han ser också utvecklingen som ett sätt att öka lojaliteten.
– Det går om vi gör på rätt sätt. Vår vision är att göra varje dag lite enklare för kunden, bland annat genom tjänster, säger han och konstaterar det kommer att krävas skicklighet och stora investeringar de kommande åren för att lyckas.

Satsningen på tjänster innebär att företaget behöver ta hjälp av andra i högre grad än de gjort traditionellt. Anders Svensson kommer in på hur han redan börjat bygga ett ekosystem av aktörer.
– Vi har exempelvis kört ett pilotprojekt med till-kylen-leverans, där onlinebeställningar levereras av Postnord ända fram till kylskåpet. För att komma in i bostaden samarbetar vi med låsföretaget Glue, som har en produkt för styrning av dörrlås från en smartphone, berättar han. 

ICA:s samarbete med Minutklinikerna handlar om att göra kundernas vardag enklare. Du hinner exempelvis kolla upp ett födelsemärke innan du handlar mat.

I vissa butiker, där ICA:s apoteksverksamhet Apotek Hjärtat finns, erbjuder företaget virtuella läkarbesök via videolänk, i ett samarbete med Minutkliniken.

Digitalisering är en av flera globala trender som påverkar livsmedelsjätten och hela dagligvaruhandeln. Anders Svensson pekar på hur den geopolitiska instabiliteten skapar oror hos konsumenterna kring deras konsumtionsutrymme. Den kraftiga urbaniseringen är en annan trend som påverkar handeln.

När antalet fåmanshushåll i storstäderna ökar förändras förutsättningarna för aktörerna inom dagligvaruhandeln.

Även om näthandeln är viktig framstår den för ICA:s del snarast som en hygienfaktor. Något som ska fungera – helst så bra att man blir störst inom området. Under andra halvan av 2016 ökade nätförsäljningen av livsmedel hos ICA snabbare än marknaden i övrigt och Anders Svensson talar om tillväxttal på 40 procent på årsbasis. Men målet är inte att dra fler kunder till nätet än till butikerna.
– Butikerna är en av de saker som särskiljer oss, att vi erbjuder en fysisk handelsplats där vi möter kunderna, säger Anders Svensson.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/CTAButton.cshtml)