2017-02-23

På plats där det händer

Hållbarhetsarbetet går från ord till handling. För Chiara Selvetti och Andreas Rydell, som båda jobbar med hållbarhetsfrågor på Atea, är det en självklarhet att granska och följa upp utvecklingen – oavsett om det handlar om gruvor i Kongo eller fabriker i Kina.

Erik Bredhe Journalist
Foto: Jeppe Schilder

Atea besökte nyligen tre fabriker i Kina. Vad var syftet med resan?Andreas – Sedan några år tillbaka gör vi regelbundet den här typen av resor för att förstå leverantörskedjan bättre och få insikt i tillverkarnas förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Men också för att få cheferna på fabrikerna att förstå att det är viktigt för oss att de produkter som vi säljer till våra kunder är tillverkade under schyssta villkor.

Chiara – Den här resan besökte vi, tillsammans med Dell EMC, underleverantörers fabriker i Shanghai. Där diskuterade vi arbetsmiljöfrågor med chefer och medarbetare samt fick följa med till arbetarnas matsalar, bostäder och till fabrikerna. Allt för att få en så heltäckande bild som möjligt av hur ledningens processer och riktlinjer omsätts i praktiken. Öppenheten skapar förtroende. Vi fick också besöka Lenovos fabriker i Shenzhen som för första gången öppnade dörren för kundbesök.

Vilka är era intryck, går utvecklingen åt rätt håll?

Chiara – Generellt sett blir det bättre. Både tillverkare och fabriksledning satsar resurser på medarbetare och arbetsmiljö, till exempel genom automatisering och väsentliga förbättringar av bostäder. På en av fabrikerna märktes att cheferna hade lagt ner mycket tid på att få arbetarna att förstå sina rättigheter. Många av medarbetarna kommer från landsbygden flera hundra mil från fabrikerna och har inte alltid den förståelsen.Vilka är de största utmaningarna i arbetet?

Chiara – Arbetet med att förbättra villkoren sker i länder där värderingar, vanor och det politiska klimatet gör det utmanande att nå framsteg på det sätt som vi och våra kunder förväntar oss. Samtidigt är det en fråga om hur långt ett företags ansvar sträcker sig och var statens tar vid? Samma sak med de gruvor vi arbetar med. Vi tycker att det kan sträcka sig längre än det gör idag, men att verka för att vi, våra leverantörer och de länder de arbetar i har en gemensam förståelse för dessa frågor är en utmaning.  

Chiara Selvetti och Andreas Rydell besöker återkommande fabriker i Kina. Vid senaste resan såg de flera förbättringar, på en av fabrikerna hade personalen exempelvis fått utbildning i arbetsrelaterade rättigheter.

Nyligen deltog ni på en EICC-konferens i Silicon Valley. Vad hände där?

Andreas – De största elektroniktillverkarna i branschen samlades för att diskutera hållbarhetsfrågor. Sverige är bland de främsta i världen när det gäller hållbarhetsarbete, därför är många nyfikna på vad som händer här. Alla är medvetna om att den utveckling som sker i Sverige, med allt tuffare krav och ökad medvetenhet hos kunderna, på sikt sannolikt även kommer ske i övriga Europa. Vi pratade om vilka trender vi ser, om vikten av transparens, krav som börjar komma från kunderna och vilka frågor som är viktigast för oss.

Chiara – Under tre dagar dök hållbarhetsledare och andra tunga profiler ned i frågor som hur man skapar engagemang från en större del av leverantörsledet, hur man använder dataanalys för att driva långsiktiga förbättringar samt hur man engagerar kunder så att de efterfrågar fler hållbara tjänster och produkter. Atea blev medlem i EICC förra året och få av konferensdeltagarna kände till oss sedan tidigare. Vi fick ett stort utrymme att presentera hur vi arbetar och många ville prata vidare om hur vi kan samarbeta framöver.

Vad innebär den här typen av möten för ert arbete?

Andreas – Det underlättar vårt arbete med leverantörskedjan då vi etablerat ännu tydligare kontaktvägar med olika tillverkare. Att träffas så här gör att ledare i elektronikbranschen får ett ansikte på oss, de förstår att vi inte ligger så långt ifrån varandra i värderingar och att vi är genuina i vårt arbete.

Vilka lärdomar tar ni med er?

Chiara – Vi börjar förstå på vilka sätt vi kan hjälpa industrin framåt. Förhoppningen är att fler i vår bransch ansluter sig så att vi tillsammans kan skapa det tryck och kräva den transparens som gör att framstegen går snabbare. Konferensen ägde rum samtidigt som det amerikanska valet, vilket påverkade samtalen. Vi diskuterade vad som skulle hända om lagstiftningstrycket för hållbarhetsfrågor försvinner i USA. Alla var överens om att problematiken kommer att kvarstå men vi får kanske arbeta på ett annat sätt.  

Under konferensen i San Francisco fick Chiara Silvetti och Andreas Rydell en fördjupad insikt i hur man skapar ett större engagemang i leverantörsledet. Här tillsammans med Annukka Dickens, ansvarig för mänskliga rättigheter och leverantörskedjan, HP Inc.

Chiara Selvetti

Hållbarhetsansvarig för leverantörskedjan, Atea

Jag drivs av möjligheten att göra skillnad. Att skapa framgång och värde som delas av många. Är också glad för att jag har möjlighet att ta ansvar och växa i jobbet.

Min erfarenhet av internationella förhandlingar i många länder och kulturer har jag stor nytta av i det förändringsarbete jag driver idag.

Jag är stolt över att hållbarhet har blivit en viktig del av företagens strategier de senaste åren, de flesta medelstora och stora företag inser att det är ett måste om man vill vara framgångsrik även på lång sikt. Vad gäller Atea vågar vi satsa på vad som är viktigt på riktigt, till exempel våra klimatmål. Vi vågar ta ledartröjan i branschen.

Mina tidigare uppdrag omfattar bland annat brittiska utvecklingsdepartementet där jag var rådgivare till utvecklingsländer för hållbara investeringar. Jag har också jobbat inom FN i Vietnam som trainee. Där förde vi dialog om arbetsvillkor mellan arbetsgivare och medarbetare i textilindustrin.

Andreas Rydell

Global hållbarhetschef, Atea

Jag är stolt över att Atea fortsätter att göra skillnad inom hållbarhetsområdet genom ett genuint och kreativt arbete. Förhoppningsvis kan vi inspirera många att följa vårt exempel. Atea rankades som ett av de bästa bolagen i arbetet för barns rättigheter i den senaste rapporten från Global Child Forum och Boston Consulting Group, i december 2016. Vi har också tagit emot pris från Konkurrensverket som ”Utmärkt Hållbar Leverantör” samt från Gröna Bilister som årets ”Gröna Föredöme”.

Mina erfarenheter ligger till stor del inom process- och verksamhetsutveckling. Jag har exempelvis tagit fram strukturer och verktyg som Atea använder i sitt nuvarande hållbarhetsarbete. Tidigare anställningar har bland andra varit som kvalitets och miljödirektör på MTR. Där byggde jag bland annat upp ett ledningssystem utifrån riktlinjer från moderbolaget i Hongkong. Jag har även varit projektledare på SJ med ansvar för olika verksamhetsprojekt, däribland koncernens
ISO-certifieringar.