2017-11-30

Katastrofsäkring i molnet – en naturlig del av framtidens datacenter

Magnus Backman, Nordisk teknikchef på VMware, berättar varför företaget utvecklade Disaster Recovery som tjänst tillsammans med Atea.

Hanna Larsson Journalist
Magnus Backman
Foto: Magnus Glans

”Jag träffar kunder varannan vecka som inte har ett så bra skydd som de skulle vilja och de sover inte speciellt gott"”

Traditionellt sett har it-system katastrofsäkrats genom att investera i dubbla datahallar. Om något går snett på det ena stället går det snabbt och enkelt att växla över till det andra och den dagliga verksamheten kan rulla på utan avbrott. Men att ha infrastruktur på två ställen är dyrt och därför saknar många en fullgod katastrofhantering, i synnerhet mindre organisationer. 

– Jag träffar kunder varannan vecka som inte har ett så bra skydd som de skulle vilja och de sover inte speciellt gott. Om det händer något får de ett samtal mitt i natten, säger Magnus Backman, Nordisk teknikchef på VMware.

Plats för kreativitet

Vi träffar honom på ett café vid Stureplan, en miljö han ofta arbetar i när han vill vara kreativ och komma på nya idéer. På tal om saker som kan gå snett pekar han på MacBooken framför sig och förklarar att det är en lånedator.

– Dottern spillde varm choklad över min dator när jag slutförde en presentation som skulle köras dagen efter för drygt 1 000 deltagare. Som tur är hade jag en backup på filen, säger Magnus Backman.

Katastrofsäkring i molnet

Numera finns det lösningar som gör att de flesta verksamheter inte behöver en egen sekundär site för katastrofsäkring. Nyligen lanserade Atea och VMware lösningen Disaster Recovery som tjänst – ett datacenter med VMware-lösningar som katastrofsäkras i molnet. Eller rättare sagt, lösningen finns på virtuella stand-by servrar i ett datacenter hos Atea.

– När något går snett startar kunden upp sina system hos Atea istället. Tjänsten är enkel att använda och kostar betydligt mindre än en egen sekundär site, förklarar Magnus Backman.

Tillgängligt även för partners 

Själv är han teknisk sponsor av Disaster Recovery som tjänst, vilket innebär att han ansvarar för projektet från VMwares sida och ser till att det har rätt resurser. Tjänsten bygger på VMwares beprövade teknik för katastrofsäkring i molnet, vCloud Availability Services, som endast funnits i företagets egen molntjänst tidigare, men nyligen gjorts tillgänglig även för globala molnleverantörer och samarbetspartners.

Projektet är mycket viktigt för VMware, förklarar Magnus Backman.

– Atea är vår största partner och de ville dessutom vara först i Europa med att lansera tjänsten, så det är många i VMwares globala ledning som haft ögonen på det här. 

Pressat inför lansering 

Tiden från idé till lansering var kort, endast två månader, och VMware hade flera specialister som arbetade tillsammans med Atea för att få det klart i tid till kundkonferensen VMworld – en av världens största it-konferenser. 

– Lanseringen gick mycket bra och vi märkte ett stort intresse från kunderna. Potentialen är väldigt stor då de flesta organisationer i Sverige använder VMware, säger Magnus Backman.

VMware har ett nära samarbete med Atea och Magnus Backman är själv delaktig i Ateas team för affärsutveckling.

– Jag har en lång teknisk bakgrund och ett stort intresse för hur innovation kan påverka verksamheter och dess användare, säger han.

”Säkerhet är ett eftersatt område och varje innovation kräver en applikation som behöver moderniseras och förfinas regelbundet"”

Många intressenter 

Så vilka företag och organisationer har nytta av Disaster Recovery som tjänst? Magnus Backman har märkt ett stort intresse från små och medelstora företag som saknar fullgod katastrofsäkring. Men tjänsten är också intressant för verksamheter som vill avveckla sitt sekundära datacenter – och de som behöver skydd i fler än två datahallar.

– Egentligen behöver ju alla katastrofsäkring och jag skulle säga att närmare 90 procent av de aktörer som inte har det idag vill ha det, säger Magnus Backman.

Satsar hellre på innovation

Som koncept är katastrofhantering i molnet inte helt nytt, men det är först nu som marknaden för molntjänster mognat och tekniken gör det möjligt att peka ut enstaka system som skall skyddas. Magnus Backman förklarar att katastrofsäkring i molnet också är en del av en större trend att outsourca den standardiserade it-driften. 

– Idag jobbar i stort sett alla it-organisationer i Sverige med att kapa kostnader och modernisera sina datacenter. Företagsledningarna lägger hellre pengarna på att bygga innovativa it-tjänster än att klappa om infrastruktur, säger Magnus Backman. 

För tillfället är det stor efterfrågan på kapacitet, backup, lagring och helpdesk i molnet och nästa steg är säkerhet och applikationsmodernisering.

– Säkerhet är ett eftersatt område och varje innovation kräver en applikation som behöver moderniseras och förfinas regelbundet, säger Magnus Backman.

Hybridmoln är framtiden

Så hur ser framtiden för datacenter ut över lag? Undersökningar från VMware och stora analysbolag visar att molntjänsterna fortsätter öka i popularitet och att trenden går mot hybridmoln, det vill säga en blandning av egna och externa molntjänster. Men inom enhetliga ramar för till exempel säkerhet, hantering och drift. Och enligt en kombination av de stora analysbolagens trendspaningar och VMwares intervjuer av 6 000 kunder, förväntas hälften av alla applikationer köras i hybridmoln redan om fyra år.

– Sett ur det perspektivet är Disaster Recovery som tjänst ett naturligt tillägg till Ateas tjänsteportfölj, säger Magnus Backman.

Skydda ditt datacenter i molnet med Disaster Recovery som tjänst
Katastrofsäkra ditt VMware-baserade datacenter i molnet, enkelt och kostnadseffektivt med Disaster Recovery som tjänst.

Med vår molntjänst skyddar du det viktigaste du har – information och affärskritisk data.

Mer om tjänsten