2017-09-18

”It måste flytta fokus till slutkunden”

Den digitala transformationen kräver både ny teknik och ett ändrat fokus hos it-organisationen. Det menar Nigel Page på HPE.

Henrik Rådmark Journalist
Foto: Dino Soldin

Nigel Page väntar. Han står utanför hotellrummet med sin smartphone i handen. Han har just använt den för att låsa upp dörren. Men innan dörren går att öppna måste Nigels behörighet kontrolleras. Det är därför han väntar. Kontrollen sker nämligen i ett centralt datacenter.

Hög tid att utveckla det digitala ekosystemet

När aktörer går samman och delar information med varandra kan stora saker hända. Det kallas digitala ekosystem och är ett oslagbart sätt att utvinna värde ur det växande informations-havet. Men en förutsättning är att någon vågar experimentera.

– Det tog en minut ungefär. Det är rätt lång tid när du är på väg in i ett hotellrum, konstaterar han.

Nigel Page ansvarar för digitala lösningar och digital transformation på HPE. Han använder erfarenheten från hotellet för att illustrera begreppet ”Innovation at the edge”, ungefär ”innovation nära slutanvändaren”.

Upplåsningsfunktionen borde ha körts i mobilen istället för i datacentret. Det hade skapat en snabbare och bättre användarupplevelse.

”Ungefär en tredjedel av den digitala transformationen handlar om it. Resten är förändringar av organisationens kultur, hur man skapar rätt styrning och utformar nödvändiga processer.”

— NIGEL PAGE
HPE

INNOVATION NÄRA slutanvändaren var ett av hans teman när han talade på Atea Bootcamp i maj. Men den övergripande rubriken rörde it-chefens och it-organisationens nya roll i den digitala transformationen. ”It måste leverera värde” och de människor som arbetar med it måste alltid förstå slutkundens perspektiv.

– Tidigare har de som jobbat med it ofta haft som uppdrag att fokusera på verksamhetens interna lösningar och effektiviseringar kring dem. För att klara den digitala transformationen behöver vi flytta fokus till kunden.

Nigel konstaterar att de allra flesta företag har en it-historik att ta hänsyn till. Hans resonemang går inte ut på att kasta ut det gamla, utan att bygga vidare på det i en ny riktning. En riktning där utmaningarna faktiskt inte handlar så mycket om teknik, utan om helt andra saker.

– Ungefär en tredjedel av arbetet handlar om it. Resten är förändringar av kulturen i organisationen, hur man skapar rätt styrning och utformar nödvändiga processer, säger han.

SAMTIDIGT UNDERSTRYKER han att teknik förvisso har en central roll på digitaliseringsresan och lyfter flera områden som varje it-chef behöver ha koll på och förstå konsekvenserna av. Ett av de mer övergripande är hur it-infrastruktur ska byggas och hanteras. Utvecklingen går mot att allt fler delar blir mjukvarustyrda. Snart kommer applikationer att helt och hållet styra infrastrukturen som också måste bli mer flexibel när det gäller kapacitet och kostnader.

– Det här är nödvändigt för att digitaliseringen ska kunna fortsätta. Det är enda sättet vi kan skapa it-plattformar som kan anpassas i realtid för att driva tjänster utifrån kundens behov av tillgänglighet och stabilitet.

En annan förutsättning för att få fart på den digitala transformationen är hybrid it. Nigel Page understryker att molnet ensamt aldrig kan möta alla krav. För att skapa en it-miljö som klarar att driva digitalisering krävs egen it i kombination med it i molnet.

NIGEL PAGE SER ANDRA förändringar runt hörnet, som är nödvändiga för att ”it ska kunna leverera värde”. Han lyfter HPE:s koncept ”The Machine”, ett nytt sätt att bygga datorkraft. Det krävs eftersom mängden data tenderar att bli för stor för att kunna hanteras av konventionella system. System som för övrigt ser ungefär likadana ut nu som för 30 år sedan, påpekar han.

3 saker du behöver göra för att komma igång med digitalisering
  1. Skapa en styrmodell som inkluderar it-funktionen och ansvariga från flera funktioner inom bolaget, exempelvis HR, ekonomi och juridik. Formulera en gemensam plan för utveckling och kommunikation.
  2. Kom överens om vilka resultat som krävs för att skapa nya kundupplevelser.
  3. Sätt upp en struktur för och styrning av affären som inkluderar hybrid it, hantering av data och innovation nära kunden.

Tips från Nigel Page, Digital Solutions and Transformation, Senior Director and Strategist på HPE.

 

– Mer data innebär fler besluts-punkter. Nuvarande system har inte tillräckligt mycket minne och är inte strukturerade på ett sådant sätt att det går att skapa menings-full information av den data som företag har.

Det kan röra sig om att ögonblickligen förstå hur världens alla kommersiella flygningar skulle påverkas av ett oväntat väderomslag någonstans på jorden. Eller hur priser på dataminne skulle förändras i händelse av att en fabrik som tillverkar minneskretsar slås ut av en naturkatastrof.

Ännu vet vi faktiskt inte alltid vilka frågor vi behöver besvara. Men ”Vi vet att vi kommer att behöva besvara dem”. Därför måste alla som arbetar med it förbereda sig för detta skifte.

Nigel Page understryker att oavsett hur ett företag väljer att driva sin digitala transformation måste kundens upplevelse alltid stå i centrum