0001-01-01

IoT kan skapa smartare avfallsflöden

Digitaliseringstrenden pågår i stort som smått. Avfallsbranschen är inget undantag. Ateas it-arkitekt, Stefan Fasth ser en framtid med sopsortering vid källan och effektivare logistik baserad på ett mer värdestyrt arbete.

Foto: Dino Soldin

Varför behövs ett värdestyrt arbete inom avfallshantering?

– Jämfört med ett ekonomiskt styrt arbete skapar värde-styrningen ett engagemang och en förståelse för arbetet som ska göras. För medarbetarna medför det att arbetet blir mer ett kall än just arbete, och för företag och organisationer har det ofta positiva effekter sett till hur varumärket uppfattas.

Vilka värden har Atea tillfört i det här fallet?

– Vi vill inte bara drifta och underhålla kundens befintliga digitala infrastruktur. För oss är det viktigt att infrastrukturen är förberedd för de digitala lösningar som VafabMiljö vill införa framöver. Vi är också en partner som aktivt tar ansvar för att utveckla verksamheten, genom att hitta smartare sätt att arbeta.

Hur kan IoT-lösningar bli ett stöd i avfalls-hanteringen?

– Det mest uppenbara är att använda sensorer för att mäta fyllnadsgraden i ett sopkärl för att dynamiskt kunna planera tömning och logistiska flöden. Istället för att följa ett schema kan tömningarna av kärlen utföras vid behov. Men det handlar inte bara om IoT, utan om större digitala lösningar. Säg att ett företag vill köpa och återanvända avfall. Om avfallet kunde sorteras direkt i sopbilen skulle det även kunna levereras direkt till köparen, utan att passera avfallsstationen. Ett sådant scenario kan digitala lösningar stötta.

Hur kan VafabMiljö digitalisera ytterligare?

– Det finns en mängd spännande områden som vi kan utveckla tillsammans. Vi ska kontinuerligt och aktivt berätta vad Atea gör tillsammans med andra kunder, lösningar som kan vara till gagn för VafabMiljö, samtidigt som vi omvärldsbevakar och berättar vilka nya lösningar som kan skapa värde för deras verksamhet.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/ImageAndText.cshtml)