2017-02-23

I fronten för ett ansvarsfull initiativ

För att förbättra arbetsvillkor och miljö inom gruvindustrin krävs ett nära samarbete mellan parterna i leverantörskedjan. Med gemensamma krafter driver nystartade Responsible Raw Material Initiative frågan framåt.

Erik Bredhe Journalist
Foto: Jeppe Schilder

Problematiken kring konfliktmineraler har varit känd för it-branschen sedan några år tillbaka. Atea var ett av de första företagen att agera, bland annat med uppropet mot konfliktmineraler som fick fler än 300 företag och organisationer att ansluta sig.

Konfliktmineraler samknippas med råvaror där utvinningen finansierar och skapar oroligheter och krig. I början stod tenn, tungsten, tantalum och guld i centrum. Nu tar it-branschen ett gemensamt steg vidare. I november 2016 lanserades Responsible Raw Material Initiative, RRMI, för att utvidga insatserna till att omfatta fler mineraler samt deras påverkan på miljö och människor.

Bakom initiativet står Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC, och Conflict-Free Sourcing Initiative, CFSI. Atea är sedan 2016 medlem i EICC och såg med initiativet en möjlighet att driva frågan om ansvarsfulla mineraler vidare.
– Mineralutvinning är en komplex fråga och trycket på företagen ökar samtidigt som riskbilden förändras. Ett tätare samarbete bland företagen i olika delar av kedjan krävs för att samla och fokusera resurserna där det behövs mest, säger Chiara Selvetti, hållbarhetsansvarig för leverantörskedjan på Atea.

Det nya initiativet ska skapa en omfattande bild av risker och proaktivt stötta de projekt och insatser som arbetar förebyggande på plats. Det kan handla om allt från UNICEF:s arbete med barn i brytningsområden av kobolt i Kongo till insatser av andra aktörer kring tenngruvor i Myanmar/Burma.

Utöver Atea är det ytterligare 13 bolag inom it- och elektronikindustrin och dessutom två bolag från bilindustrin som driver Responsible Raw Material Initiative.

Aktörerna vill öka efterfrågan på ansvarsfullt framtagna mineraler och på så sätt få med de länder där mineralerna bryts. En branschgemensam efterfrågan gör det mer lönsamt att investera i schysstare villkor i gruvindustrin för länder som Kongo. I dagsläget är RRMI ett initiativ från näringslivet, men visionen är att det i framtiden även ska omfatta offentlig sektor och allmänhet.
– Atea har under flera år fungerat som en plog och skapat uppmärksamhet kring bland annat begreppet konfliktmineraler. För några år sedan var frågan ganska okänd, men nu har vi sett att den börjar dyka upp vid it-upphandlingar, viket är ett viktigt steg, säger Andreas Rydell, hållbarhetschef för Ateakoncernen.

Med det breda initiativet ser Andreas en stark vilja i branschen att skapa förändring.

En långvarig förändring som inte sker genom snabba lösningar som att bojkotta berörda länder och gruvor, utan rejäla insatser som gör verklig skillnad för människor och miljö.
– Arbetet går relativt snabbt framåt, vilket gör mig hoppfull. Men vi tänker inte luta oss tillbaka och vänta på att det ska komma någon ny lagstiftning som löser problemen. Vi vill vara med och driva arbetet framåt. Atea är det näst största it-företaget i Europa och därför känns det viktigt att ta ansvar, säger Andreas Rydell.