2017-05-30

Hofors först ut med ett virtuellt datacenter

Små kommuner kan vara snabbfotade och skapa effektiv och nytänkande it genom samverkan med grannkommunerna. Göran Ekelund, it-chef för Hofors kommun, berättar här om sin syn på hybrida datacenter, personifierade intranät och verksamhetsnära it.

Hanna Johansson Journalist
Foto: Per Eriksson

Under flera hundra år var Hofors kommun i Gästrikland en levande bruksbygd med framgångsrik gruvdrift och många inflyttare. De senaste fem decennierna har kommunen kämpat med en minskande befolkning och svag ekonomi: bygden har tappat hälften av sin befolkning och idag bor här 9 500 invånare.

– Den stora utmaningen för vår it-avdelning ligger i storleken. Vi är en liten kommun med små resurser, men medborgare och näringsliv förväntar sig samma servicenivå och digitala samhällstjänster som i större kommuner, säger Göran Ekelund, nytillträdd it-chef i Hofors kommun.

Kommunens it-enhet består av åtta medarbetare. De arbetar som systemförvaltare, administratörer och tekniker och har som främsta syfte att serva kommunens verksamheter med allt som har med it, datorer och digitala tjänster att göra.

– Det är en slimmad organisation. Alla jobbar med allt, men de flesta av oss har också hittat nischade områden där vi trivs och funkar bäst.

För att få den ekonomiska kalkylen att gå runt har Hofors kommun börjat samarbeta med andra kommuner i Gästrikland, bland annat när det gäller e-tjänster, berättar Göran Ekelund.

För min del går arbetet ut på att lära känna de olika verksamhetsområdena i kommunen och bena ut deras mål och önskemål. Jag vill att it ska vara ett verktyg för att skapa verksamhetsnytta inom kommunen.

Att Göran Ekelund och hans kollegor överhuvudtaget hinner ägna sig åt att tänka nytt och visionärt beror till stor del på att kommunen nyligen installerade en hybrid lösning för sitt datacenter. Först under en testperiod och därefter fullt ut. Den virtuella tjänsten levererar serverkapacitet med tillhörande nätverk samt lagring och bevakas av Atea på distans. I en självbetjäningsportal justerar kommunens it-avdelning själva server-kapacitet efter behov.

– Den hårdvara vi hade i vårt lokala datacenter var föråldrad. Istället för att göra en stor hårdvaru-investering föll valet på den här hybrida tjänsten, berättar Göran Ekelund.

”Med egen hårdvara hade vi varit låsta i prestanda och kostnad och inte kunnat skala upp eller ned efter behov.”

— GÖRAN EKELUND,
it-chef, Hofors kommun.

Både han och resten av it-teamet ser redan flera fördelar med satsningen. En positiv aspekt är den ekonomiska.

– Vi har fått bättre koll på kostnaderna i och med att vi betalar en månadsavgift. Avgiften ökar eller minskar beroende på hur mycket vi använder tjänsten. Med egen hårdvara hade vi varit låsta i prestanda och kostnad och inte kunnat skala upp eller ned efter behov.

Framförallt frigör det hybrida datacentret tid för it-enhetens medarbetare som nu kan arbeta närmare kärnverksamheten eftersom de inte längre behöver ägna sig åt vare sig övervakning eller hårdvaruuppgraderingar.

– Behovet av övertid på it-avdelningen har minskat kraftigt och it-teknikerna tycker att det är skönt att kunna släppa kraven, nu vet de att de får hjälp av Atea om det uppstår problem, oavsett när på dygnet det sker, säger Göran Ekelund och berättar hur han själv har fått tid över att skapa ett nytt intranät för kommunens 900 medarbetare.

– Tanken är att göra ett intranät som är mer personifierat. Det ska vara lite som på Facebook där man kan chatta med varandra och göra inlägg.

Han poängterar vikten av att det fortfarande är Hofors kommun som har kontrollen och att det är it-teknikerna som är ansvariga för innehållet i den hybrida tjänsten.

– Det är alltid en balansgång vad man vill ha kontroll på själv och vad man kan lita på att en extern aktör har kontroll på.

För att få den ekonomiska kalkylen att gå runt har Hofors kommun i allt större utsträckning börjat samarbeta med andra kommuner i Gästrikland, bland annat när det gäller olika former av e-tjänster. Kommunmolnet är en nätverkstjänst som drivs av flera kommuner i Gävleborgs län via en gemensam nämnd. Det är ett alternativ till internet som bärare av data mellan de ingående kommunerna.

– Man bör inte bara se nackdelar med att vi är små, det finns många fördelar också, säger Göran Ekelund och ger korta beslutsvägar som exempel.

– Jag tror att vi var först ut i landet när det gäller det hybrida datacentret. Ett sådant steg är enklare för oss att ta än för en stor kommun.

Göran Ekelunds vision för framtiden är att it-enheten ska finnas som stöd för kommunens kärnverksamhet och att medarbetarna i kommunen får en förenklad vardag genom de digitala tjänster som erbjuds. Bland annat finns det planer på att utveckla nya e-tjänster för både kommunala verksamheter och medborgare, automatiserade tjänster med självbetjänings-portaler är ett exempel.

– I dagsläget är det vi som lägger upp nya användare, exempelvis när en ny medarbetare anställs. Med en automatiserad tjänst kan chefen själv skapa och lägga in nya användare. Vi är inte där ännu, men det är en vision för framtiden, liksom att kommuninvånarna lättare ska komma åt de it-baserade tjänsterna.

Göran Ekelund hoppas att it-enheten ska kunna förekomma kärnverksamheten och erbjuda tjänster som personalen inte har tänkt på.

– Det är lite tidigt att säga men jag får en känsla av att en del av våra medarbetare redan nu märker att vi kan fokusera mer på deras verksamhet och finnas till hands för dem. Den här lösningen gör att vi har blivit mindre sårbara, vi känner oss trygga och kan fokusera på att skapa tjänster som ger medborgarnytta.

Teknik & lösningar
  • Datacenterlösning till kommunens data-hallar, drift från dubbla datahallar.
  • Hyperkonvergerat datacenter där delarna integreras till ett system som hanteras gemensamt.
  • Virtualisering, för att fördela resurser i nätverket.
  • Infrastruktur som tjänst, IaaS.

Ateas tjänster

  • Backuplösning som tjänst.
  • Övervakning av hård- och mjukvara i plattformen.
  • Uppgradering och hantering av mjukvara.