2017-05-30

Enklare med gemensam licens

En gemensam licens gör att Gagnefs kommun slipper dubbla användarkonton. Henrik Anserin, systemkonsult på Atea, bjuder här på sina främsta råd om hur små kommuner kan jobba smartare, både övergripande och i sitt säkerhetsarbete.

Karin Jansson Journalist

Vad betyder licensen Microsoft Tenant för kommuner i Sverige?

– Att hela kommunen kan ha samma licens handlar mer om samverkan och smarta flöden än minskade kostnader. Gagnefs kommun slipper dubbla servrar för inloggning samt dubbla konton för de som arbetar både på administrationsenheten och på skolan. Den här lösningen är betydligt enklare, inte minst för personalen.

Vilka säkerhetslösningar är viktigast att ha på plats?

– Många kommuner går i år över till Office 365 och där ger Enterprise Mobility plus Security en hög säkerhetsnivå. Tjänsten gör det enklare att klara säkerhetskraven som ställs i samband med GDPR. EMS har även funktioner som fångar upp onormala beteenden, till exempel användare som loggar in på udda tider eller om flera datorer loggar in samtidigt, vilket kan indikera ett intrång. Det finns också stödverktyg för informations-säkerhet och hur dokument kan skyddas.

På vilka fler sätt kan små kommuner jobba effektivt med it?

– Ett sätt är att med automatisering och självbetjäning frigöra tid för it-avdelningen. Där är Ateas självbetjäningsportal, Servicemarket, ett värdefullt stöd.

Teknik & lösningar

Atea har levererat

  • Förflyttning till Windows 10 med stöd av Atea10 Design.
  • Utveckling av självbetjäningsportalen Servicemarket.
  • Hjälp med att skräddarsy lösningar i infrastrukturen.
  • Hantering av Apple-enheter med stöd av Windows Intune.
  • Stöd att omvandla en licensstrategi till praktiska lösningar.
  • Tillgång till specia-lister för olika delar av plattformen.