2017-05-30

Klara, färdiga... digital transformation!

För skapa digitala lösningar som lyfter verksamheten krävs en mix av uthållighet, spurter, mod att misslyckas samt inspirerande ledare och kollegor. Det är hög tid att ta plats i startblocken.

Ulrika Nybäck Journalist

*NCC Loop Rocks, en app för smart hantering av sten, jord och fyllnadsmassor.

**Volvo On Call, en app som gör att du kan starta motorvärmaren på distans, se bränsleförbrukning, körjournal med mera.