2017-09-15

5 fördelar med att ge it-produkter ett andra liv

Att hantera digitala enheter som inte längre behövs har blivit en viktig fråga för att stötta hållbarhetsarbetet och följa rådande lagstiftning, bland annat GDPR. Med Ateas koncept goitloop får hälften av alla återtagna produkter ett andra liv och det enda du behöver göra är att fylla ett skåp eller en låda.

Ulrika Nybäck Journalist
 1. Hållbara loopar

  Med goitloop, Ateas koncept för återanvändning av it-produkter, kan du återanvända och återvinna allt från en enda smartphone till all hårdvara i en hel serverhall. Atea i Växjö hanterar fler än 300 000 digitala enheter per år. Av dessa återanvänds 55 procent som säljs vidare till bland annat skolor.
 2. Enkelt att komma igång

  Du beställer loopen direkt i Atea eShop eller kontaktar Ateas kundtjänst som ger råd om hur du bäst hanterar större återtag. Därefter levereras loopen (i form av skåp eller lådor) som du eller dina kollegor fyller med hårdvara. När packningen är klar hämtas loopen av Atea.

 3. Återvinning och återanvändning

  All hårdvara sorteras och testas. Produkter med ett andrahandsvärde går vidare till försäljning och genererar pengar tillbaka till loopbeställaren. Obrukbara produkter går till material-återvinning hos Ateas underleverantörer där metaller smälts, separeras och längre fram blir nya produkter.

 4. Stöd i hållbarhetsarbetet

  När information raderas på ett säkert sätt och ny programvara installeras kan exempelvis en dator användas ytterligare tre och ibland upp till sex år, vilket är klimatsmart och ekonomiskt. Atea erbjuder löpande rapportering av hur många enheter som gått igenom loopen och hur stor miljöbesparingen blivit.

 5. Följer GDPR

  Dataskyddsförordningen kräver att alla organisationer har kontroll på all information som är knuten till enskilda EU-medborgare.

  Med goitloop tar Atea ansvar för att informationen på de digitala enheterna raderas på ett säkert sätt, därmed efterlevs det nya regelverket.