2016-01-11

Hej specialist!

Vår specialist Christopher Gyllström svarar på fem frågor om molnbaserad självbetjäning.

Varför är det en aktuell fråga med molnbaserad självbetjäning?

Det finns en starkt uppåtgående trend kring självbetjäning och att konsumera tjänster som funktion. Självbetjäning sparar både tid och pengar samtidigt som tillgängligheten ökar för användaren, både it relaterade ärenden men även andra tjänster man har behov av i det dagliga arbetet.  

Hur kommer det sig att anställda själva vill kunna utföra enklare it-ärenden?

De flesta upplever självbetjäning som en naturlig del av vardagen. Exempelvis när vi går och handlar i mataffären med självscanning eller när vi ska ut och resa så checkar vi själv in oss på flyget. Vårt arbetssätt har genomgått en transformering till mer mobilt arbete där många arbetar vid andra tidpunkter än det klassiska 8-17 men även från andra platser än på kontoret, vilket lett till att användarna ställer krav på 7/24 support.

Vad är det som har hindrat självbetjäning att slå igenom på bred front?

Det är en blandning mellan komplicerade processer, motstånd mot förändring och en ambition att göra för mycket direkt. Vi ser att de kunder som lyckas med införandet börjar med ett klart fokus på ett fåtal enkla tjänster som ger ett stort värde för användarna. När användandet ökat kan man senare lägga till tjänster som är mer komplexa. Genom att leverera det som en molntjänst tar man bort all lokal installation vilket förenklar både installation och underhåll.

Vem vill främst införa molnbaserad självbetjäning,  it-avdelningen eller användarna?

Initiativet till självbetjäning kommer normalt sett ifrån it-avdelningar vilket är ganska naturligt. Det är de som tillgodoser sig med information kring nyheter och trender inom it.

Väl på plats så är självbetjäning något som är mycket uppskattat av så väl it-avdelningen som av användarna. Användarna upplever snabbare leveranser med kortade ledtider tack vare automatiseringen och samtidigt plockas mängder av manuella steg bort. 

Hur kan jag som användare bli mer effektiv genom molnbaserad självbetjäning?

Man får en flexiblare plattform som är anpassad för användarna och ständigt tillgänglig. Det handlar om att jag som användare själv kan utföra digitala tjänster oavsett tid och plats och det är bara fantasin som sätter gränser för vilka tjänsterna ska vara.