2016-11-22

Så får vi fart på IoT i kommuner & landsting

Att förstå medborgarnas behov, se helheten och förmedla det värde som den nya tekniken kan skapa. Det är några av nycklarna för att få fart på utvecklingen av IoT i kommuner och landsting. Det menar Sofia Svanteson på Ocean Observations och Niklas Pettersson på Atea när de möts i en dialog.

Henrik Rådmark Journalist
Foto: Tobias Björkgren

Vad krävs för att få fart på IoT inom offentlig sektor?

”Till att börja med måste man kunna förmedla värdet av förändringen internt.”

— Sofia Svanteson
digital strateg, Ocean Observations.

Sofia Svanteson:

– Ute i organisationerna krävs att man på djupet förstår sina processer samt behoven hos sina kunder och hos medborgarna. Först då blir det tydligt hur och var IoT eller andra tekniker kan skapa värde.

Niklas Pettersson:

– En av nycklarna är samarbeten. De behövs mellan kommuner, som kan lära av varandra, och mellan innovativa bolag, systemintegratörer och kommunerna. En dialog mellan de som utvecklar verksamhetssystem och de som utvecklar innovativa, verksamhetsnära lösningar är viktigast, enligt kommunerna.

Hur kan den typen av samarbeten drivas? 

Niklas Pettersson:

– Ett bra sätt är genom olika mötesplatser, exempelvis Ateas kommunforum, där kommuner visar vad som är möjligt, inspirerar varandra och enas om vilka behov och kravställningar som är viktigast.

Sofia Svanteson:

– Det är också viktigt att man ser behovet av samarbete internt. De som ser digitalisering som en drivkraft för hela verksamheten har kommit långt. Att isolera teknikutveckling till en avdelning skapar sällan den förändring som krävs.

På vilket sätt driver man bäst förändring i en organisation?

Sofia Svanteson:

– Till att börja med måste man kunna förmedla värdet av förändringen internt. Du behöver måla upp en bild och förklara vad de nya lösningarna kommer att skapa för nytta för medarbetarna och för medborgarna. Om man inte lyckas med det får man jobba i motvind, eller så kommer man ingenstans.

”De som dagligen arbetar med repetitiva uppgifter har ofta intressanta uppslag.”

— Niklas Pettersson
ansvarig, Business Intelligence, Atea.

Niklas Pettersson:

– De som dagligen arbetar med repetitiva uppgifter har ofta intressanta uppslag. Inom hemtjänsten kan det handla om att minska tiden man lägger på dokumentation och kontroller. Detaljhandeln har ofta idéer om hur den kan förbättra kommunikationen med kunderna. Det är klokt att börja med att automatisera ett manuellt steg i en befintlig process så att alla ser nyttan och värdet. Det bäddar för större förändringar.

Behöver kunderna förstå tekniken eller kan de luta sig mot externa leverantörer?

Sofia Svanteson:

– Man behöver inte förstå tekniken i detalj, men det är väsentligt att man skaffar sig en helhetsbild av den verklighet man jobbar inom. Innovation kommer till stor del att handla om att hämta data från en mängd olika enheter, system och miljöer. Det är viktigt att på ett övergripande sätt förstå hur systemen som ingår i en lösning samverkar, eller behöver samverka i framtiden, för att skapa värde.

Niklas Pettersson:

– Den som saknar kunskap eller resurser kan köpa tjänster eller funktioner där tekniken ingår. Då handlar det mer om att upphandla en process, beskriva de funktioner man behöver och samtidigt ställa krav på innovation.