2016-11-22

På tröskeln till det stora genomslaget

Trots att IoT har funnits ett tag ligger det breda genomslaget framför oss. Niklas Pettersson, ansvarig för Business Intelligence på Atea, ser hur vi står på tröskeln till genomgripande förändringar i digitaliseringens tecken.

Henrik Rådmark Journalist
Foto: Jimmy Eriksson

Vad ska jag ha den till? Niklas Pettersson minns hur han kliade sig i huvudet inför persondatorns ordbehandlare i slutet av 80-talet. Det var enklare och gick snabbare att använda skrivmaskinen. Resultatet blev dessutom snyggare jämfört med de utskrifter dåtidens matrisskrivare presterade.

– Idag är det ungefär samma sak med internet of things. Det gäller att fler inser fördelarna och ser exempel på hur tekniken kan användas, säger han.

”Internet of things handlar inte i första hand om teknik eller dataanalys. Det handlar om att möta behoven hos kunder, medborgare och användare.””

— NIKLAS PETTERSSON,
ansvarig, Business Intelligence, Atea.

Precis som Niklas Pettersson förstod att datorer skulle visa sig bli rätt användbara inser många idag att IoT kommer att ta fart och bli en naturlig, oumbärlig del av samhället i de flesta branscher.

En av de stora utmaningarna är att det saknas standardiserade, öppna gränssnitt. Även om det finns gott om exempel på hur IoT skapar värde för privatpersoner, företag och inte minst offentlig verksamhet, krävs mycket arbete för att koppla ihop olika system. Och just sammankoppling är vad som krävs för att IoT verkligen ska lyfta, understryker Niklas Pettersson.

– För mig som privatperson är det okej att logga in i tre olika appar för att hantera mitt träningsarmband, få upp kamerabilden som visar min bostad och för att slå på värmen i bilen på distans.

När det gäller samhällsfunktioner och industrin behöver IoT-flödena integreras, så att en app kan hantera flera funktioner. Exempelvis behöver de nya IoT-lösningarna integreras med de äldre systemen för att skapa värde för en kommun. Först då kan dataanalysen ge ett mervärde; en ett plus ett är lika med tre-effekt.

– Det kan handla om proaktiv tillsyn inom äldrevården, där flera sensorer tillsammans upptäcker avvikelser. När en vårdtagare ramlar, ska ett larm gå till rätt person och en journalpost ska skapas. Då är det flera system och dataströmmar som tillsammans ger önskad effekt, beskriver Niklas Pettersson.

Utvecklingen går snabbt och intresset är stort vilket gör att Niklas ser hoppfullt på framtiden. Företag som utvecklar IoT-lösningar enas i allt högre utsträckning kring ekosystem* som knyter ihop de komponenter som krävs.

– Digitalisering har gått från visioner till konkreta idéer och funktioner som kan implementeras nu. Det märks i synnerhet på det stora intresset för mobila arbetssätt med telefoner och appar. Eftersom vi samarbetar med exempelvis kommuner och partners som utvecklar tekniken, bygger vi nu öppna system som gör att verksamheter inom offentlig sektor kan få verklig nytta av IoT.

Niklas Pettersson poängterar att det kan vara bra att ta små steg i början, att inte sikta för högt och mot för stora mål. Många börjar med att automatisera ett manuellt steg i en process, vilket i sig kan innebära stora besparingar och att processen fungerar mer effektivt. Istället för att en person ska åka ut och läsa av en mätare så kan den informationen skickas digitalt in i rätt system. Om det fungerar och underlättar för alla parter blir det enklare att ta nästa steg. Då har verksamheten och de människor som ska använda tjänsten redan blivit välvilligt inställda till förändring.

”Det kan handla om proaktiv tillsyn inom äldrevården, där flera sensorer tillsammans upptäcker avvikelser. När en vårdtagare ramlar, ska ett larm gå till rätt person och en journalpost ska skapas.””

— NIKLAS PETTERSSON,
ansvarig för Business Intelligence, Atea.

Men det är först när sensorer och system börjar kommunicera med varandra som tekniken kan förändra och förbättra verksamheter i grunden. Inom äldreomsorgen finns till exempel en tjänst som heter nattillsyn som personer som känner sig otrygga nattetid kan ansöka om från kommunen. För några år sedan åkte en nattpatrull ut och knackade dörr för att kontrollera att allt var som det skulle. En naturlig utveckling blev att kommunerna såg att det är effektivare att placera ut en webbkamera.

– Den ger dock bara en ögonblicksbild och säger egentligen inget om hur personen mår, säger Niklas Pettersson.

Genom att kombinera ett stort antal sensorer: för trycket i sängen, rörelser i rummen, vätskesensorer för exempelvis inkontinens, dörrsensorer och så vidare, går det att skapa en bild av normalmönstret för en vårdtagare. När systemet upptäcker avvikelser triggas ett larm så att personal snabbt kan ta sig till vårdtagaren.

Äldrevården är ett scenario där IoT-teknik fungerar som en enhet. Det är inte helt enkelt för en enskild kommun eller vårdgivare att ta fram den här sortens komplexa lösningar. Det är en sak att ersätta ett manuellt steg i en befintlig process, en annan att skapa helt nya flöden. Då behöver även arbetssättet ändras.

Därför tror Niklas Pettersson att allt fler kommer att vända sig till en utomstående leverantör för att få hjälp även med affärs- eller verksamhetsprocesserna. Det gör att kunden inte behöver tänka på tekniken, varken för själva utrustningen hos medarbetare eller medborgare, eller för det ekosystem som krävs för att alla delar ska kunna samverka.

– Vi ser redan nu att det kommer upphandlingar från kommunerna som efterfrågar en hel funktion, exempelvis en intelligent tillsynstjänst. Det är processen och tekniken som skapar funktionen, men kommunen vill inte befatta sig med de ingående komponenterna.

Det viktiga är att upphandla smart, så att kunderna inte känner sig inlåsta. Öppna system, som de kan ansluta sig till och hämta ut data från, bör vara ett standardkrav.

– Därför pratar vi ofta med våra uppdragsgivare om att systemen de väljer bör ha öppna gränssnitt som möjliggör sammankoppling med olika plattformar och lösningar, säger Niklas Pettersson.

Utvecklingen går mot att fler upphandlar funktionerna i ett system och inte de exakta komponenterna.

– Trenden att se förbi tekniken är logisk och sund. Internet of things handlar inte i första hand om teknik. Inte heller om data eller dataanalys. Det handlar om att ge verksamheter bättre möjligheter att möta behoven hos kunder, medborgare och användare.

*Ett ekosystem är en lösning som består av flera komponenter från olika företag. Antingen byggs det av den kommun som vill ha lösningen eller av en systemintegratör.