Laddar meny
Foto: Tobias Björkgren

Offentlig sektor har möjlighet att driva utvecklingen

Reportage 2016-11-22
Digitalisering och IoT handlar delvis om teknik. Men främst handlar det om att skapa värde för människor. Den digitala strategen Sofia Svanteson ser en tydlig trend att frågan äntligen står högt på dagordningen hos ledningsgrupper och politiker.
Henrik Rådmark
Journalist

En cancercell bildas. Den allra första som snart kommer att föröka sig, med potentiellt förödande konsekvenser för människan som bär på cellen. Men en sensor har skickat ett larm till individen eller läkaren som kan vidta åtgärder som stoppar den skadliga utvecklingen.  

Förändring är något konstant och behöver bli en självklar del av hur vi bedriver verksamheter.

SOFIA SVANTESON
digital strateg, Ocean Observations.

Det är Sofia Svanteson, grundare av den digitala designbyrån Ocean Observations, som målar upp scenariot. Hon är en efterfrågad föreläsare som inspirerar kring utmaningen hur företag och organisationer kan ta till sig digitalisering och internet of things för att förbli relevanta i dagens och framtiden samhälle. 

Scenariot i inledningen ligger förvisso långt in i framtiden. Men det illustrerar en förändring av hur företag förhåller sig till digitalisering och ny teknik. Idag förstår många i stora drag vad tekniken skulle kunna innebära för dem, att den kan skapa värde och nytta för medborgare och kunder. Det är inte längre bara visionärerna som pratar om det. Frågan har hittat in i ledningsgrupper och hos politiker. 

– Det var tydligt i Almedalen i somras, där digitalisering var en hett debatterad fråga och där alla var överens om att vi behöver göra mer och agera snabbare, säger Sofia Svanteson.  

Hennes huvudbudskap kring nyttan med digitalisering är att det skapar ett underlag för beslut på ett sätt som vi aldrig sett tidigare. Genom att kontinuerligt samla in och analysera data från situationer, prylar eller för den delen kroppsdelar, blir det möjligt att skapa beslutsstöd för nästan vilken situation som helst. Sofia Svanteson ser möjliga tillämpningar inom alla branscher. 

– Ta flygmotorer till exempel. De utrustas redan idag med uppkopplade sensorer och ger flygplansoperatörerna information om bränsleåtgång, flygtider och annat slitage som behöver åtgärdas i tid, förklarar hon.

Offentlig sektor står för några av de mest dataintensiva verksamheterna i vårt samhälle och har stora möjligheter till datadriven innovation och effektivisering med hjälp av IoT, menar Sofia Svanteson.   

– Det finns flera pågående satsningar i Sverige just nu, exempelvis Vinnovas strategiska innovationsprogram för sakernas internet samt SKL:s program Leda vars mål är en smartare välfärd. Det ska bli mycket spännande att se vad som kommer ur dessa satsningar.

Att ny teknik kan skapa värde för människor är odiskutabelt, hävdar hon. Men understryker samtidigt att sättet det kan ske på varierar och är något varje verksamhet själv måste hitta utifrån sina egna utmaningar och insikter.

En god start är en uttalad vision, gemensamma mål för hela organisationen samt att alla är införstådda med nyttan av att samarbeta mellan avdelningar.”

SOFIA SVANTESON
digital strateg, Ocean Observations.

Även om många ser värdet av ny teknik finns också en tvekan kring hur och var man ska börja.

– Det första steget handlar om att på djupet förstå sina kunder, tjänster, produkter och processer för att se hur IoT kan skapa värde. När man har kartlagt det behöver man en handlingsplan som inte är övermäktig. Börja med små steg för att komma igång med förändring, tipsar Sofia Svanteson

Samtidigt är det av största vikt att etablera förståelse inom hela organisationen, inte bara hos it-avdelningen.

– Vikten av förståelse har sjunkit in. Men många arbetar trots insikten fortfarande i stuprör, det kan innebära att utveckling sköts av en avdelning. Och så länge stuprören inte slås sönder förlorar man en del av sin kapacitet, säger Sofia Svanteson.

Invanda mönster, som att arbeta i stuprör, är inte helt lätta att luckra upp.

– En god start är en uttalad vision, gemensamma mål för hela organisationen samt att alla är införstådda med nyttan av att samarbeta mellan avdelningar, menar Sofia Svanteson. 

En annan insikt som håller på att sjunka in är att digitalisering inte handlar om en magisk formel som uttalas vid ett tillfälle. När verksamheten precis tagit sig genom en stor förändring har kanske en teknik hunnit bli förlegad. Här ligger en stor utmaning, att vi hela tiden lever i ett ständigt pågående förändringsarbete. 

– Förändring är något konstant och behöver bli en självklar del av hur vi bedriver verksamheter, säger Sofia Svanteson.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer