2016-09-19

Så funkar kvalificerad vård i hemmet

Världens befolkning blir äldre och med stigande ålder följer ett ökat vårdbehov. Mobil vård skapar möjlighet för kvalificerad omsorg i en trygg hemmiljö och kan leda till färre resor, kortare väntetider på vårdcentraler och ett minskat tryck på akutsjukvården.

Ulrika Nybäck Journalist
Foto: Björn Öberg
 1. Tryggare med smarta lås

  Klockan åtta på morgonen ringer Axel, sjuksköterska från hemsjukvården, på vårdtagaren Stinas dörr. Med sin smarta telefon identifierar sig Axel mot det digitala låset och kan öppna dörren.

 2. Läkarmöte på skärmen

  Axel kopplar upp sig mot Stinas husläkare för att visa hur ett sår på benet läker. Det ser bra ut, Stina behöver inte resa till vårdcentralen. Videovård och monitorering från hemmet skapar möjlighet för ökad kvalitet i vården, exempelvis kan Stina vid behov koppla upp sig mot specialistläkare i andra delar av världen.

 3. Digital åtkomst av journalen

  Stina tar själv sitt blocktryck tre gånger om dagen och hennes värden förs automatiskt över till det centrala vårdsystemet via appen. Husläkaren har tillgång till valda delar av Stinas patientjournal och hon slipper många ansträngande resor.

 4. Alltid torra lakan

  Med sensorer i kläder och sängkläder kan vårdpersonalen få ett larm om en vårdtagare behöver byta sängkläder.

 5. Vårdsystemet i Ipaden

  Under besöket frågar Axel om Stina tagit sin medicin, han hjälper henne sätta fast blodtrycksmanschetten och de ställer fram frukost tillsammans. Axel säkerställer att han inte missat något vårdmoment när han bockar av aktiviteterna i vårdappen och han slipper fylla i uppgifter från alla vårdbesök i slutet av arbetspasset.

 6. Klokare planering med analytics

  Analytics, analys av stora mänger data, ger möjlighet att undersöka och korskoppla uppgifter för planering, bemanning och utbildning i vården. Vi har sett analytics förutspå resultat i politiska val och spridningen av fågelinfluensan. På samma sätt ger tekniken oss möjlighet att planera för människors vårdbehov.

 7. Träffar anhöriga oftare

  När Axel gått kopplar Stina upp sig för att prata med sonen som vill veta hur läkarbesöket gick. Tack vare digitala möten har Stina idag daglig kontakt med barn, barnbarn och vänner.

År 2015 var medellivslängden 84 år för kvinnor och drygt 80 år för män. År 2060 beräknas den vara 89 år för kvinnor och 87 år för män. Källa: SCB, rapporten Sveriges framtida befolkning.