2016-02-15

Kommunchef med mandat att förändra

Förändring, effektivisering och affärstänk. Monica Skagnes uppgift som ny kommunchef i Växjö är att leverera smarta tjänster med hög kvalitet till medborgarna. Målet är att bli Sveriges mest tillgängliga kommun.

Foto: Tobias Björkgren

På vilka sätt har Växjö kommun digitaliserat?– Vi har ett antal tjänster som underlättar för invånarna, till exempel bygglovshantering och skol-anmälningar via webbplatsen, enkla saker som ger ökade valmöjligheter. Hemtjänsten är en viktig kommunal verksamhet som revolutionerats med digitala plattor. Ett annat exempel är renhållningen där vi i Växjö har ett chip i sopkärlen som känner av behovet av tömning. Det sparar tid och pengar samtidigt som det skapar nytta. Har man haft en kräftskiva kan soptömning beställas till dagen efter för att slippa lukt.Vad är den största utmaningen

Namn: Monica Skagne

Arbete: Kommunchef sedan juni 2015 med ansvar för förvaltningen och sju kommunala bolag.

Bakgrund: It-chef på det danska industri-företaget Danfoss och innan dess arbetade hon under åtta år för IKEA Global IT Service. Dessförinnan olika vd-positioner inom riskkapitalbolag och konsultbolag.

– Det är att bryta barriärer. Vissa räds förändring, men med ett tydligt budskap om att det är medborgarnas behov som styr hur vår verksamhet ska utvecklas skapas en förståelse i organisationen. Det är en utmaning som kräver en strategi. Det är 7 000 medarbetare som ska vara med och skapa framtidens kommun. 

Vad hjälper Atea Växjö kommun med? 

– Främst med hårdvara och infrastruktur baserade på klimat-och logistiksmarta lösningar, men även med spetskompetens inom samverkan, alltså Sharepoint, Office 365, Exchange och Lync. Vi har precis förnyat ett leveransavtal för datorer och tillhörande tjänster och sytt ihop ett smart koncept kring datorernas livscykel, från beställning till återanvändning. På konsultsidan stöttas vi av Ateas it-arkitekter för att skapa en övergripande design för hur samverkan med andra kommuner ska bli ännu smartare. 

Du kommer från näringslivet och pratar i företagstermer. Hur har dina medarbetare reagerat? 

– Det finns ett sug efter nya arbetssätt så det har tagits emot väl. Genom att vara transparent med information och arbeta med förankring och delaktighet tror jag att de flesta nu förstår vad jag menar och vart vi är på väg.

Vilka verktyg tar du med dig från din tid i näringslivet?  – Att på det smartaste sättet och med hög kvalitet leverera tjänster till medborgarna och företagen, med hjälp av koncerngemensamma mål, arbetssätt och styrning. För att klara det krävs en organisation med gemensamma värderingar och arbetskultur. Mitt mål är att skapa en enhetlig och effektiv organisation.