2016-09-20

IoT är grunden för lönsamma beslut

Att koppla samman IoT och business intelligence är en trend som ger samhällets aktörer underlag för lönsamma beslut. Affärsutvecklare Lars Cederholm berättar varför Atea satsar på internet of things.

Vilken nytta skapar IoT?

− Ett exempel är behovet av att effektivisera vårdsektorn. Trenden med mer vård i hemmet för äldre förstärks och där kommer digitalisering och IoT vara två nyckelfaktorer. Genom att koppla upp saker med inbyggda sensorer som vårdtagarna behöver kan samhällets resurser användas bättre.

Finns det fler fördelar?

− Något som kommer att bli viktigt är att koppla den information som IoT genererar till business intelligence. Uppgifterna kan bearbetas och bilda underlag för lönsamma affärsbeslut. Det är en mycket betydelsefull aspekt även om det även finns höga krav på säkerhet, inte minst i vårdsektorn.

Hur långt har Atea kommit inom området?

− Faktum är att Atea redan för 15 år sedan kopplade upp sopbilarna i Gävle, men i stort har utvecklingen varit långsam. Nu börjar det hända något. Därför bygger vi upp en enhet och i början av nästa år kan vi presentera ett erbjudande som systemintegratör av IoT med ansvar för hela kedjan, från sensorer till interaktionen med verksamhetssystem.

Vad är det som sinkat utvecklingen?

− Flera orsaker, men en är att det saknas standarder och att utvecklingen har pågått som isolerade projekt. Det har varit spretigt och kunderna har varit rädda för att bli inlåsta i en viss typ av teknik eller lösning. Det har nu börjat lossna. Ta till exempel smarta fastigheter, ett område som angränsar till Ateas traditionella affär. Här kan IoT användas för att drifta en fastighet på ett mer effektiv sätt. Exempelvis kan en positioneringslösning hjälpa oss att hitta ett konferensrum.

Vad krävs för att offentlig sektor ska våga satsa?

− Lösningar utan för stora inlåsnings-effekter och att offentlig sektor samarbetar internt och nationellt i större utsträckning. Det finns goda initiativ, exempelvis Vinnovas branschöverskridande utbyten mellan IoT-leverantörer och användare. Ett annat exempel är Nacka kommun som går i bräschen när den upphandlar teknik för välfärden i höst.