2016-05-25

Här är säkerhet nummer 1

Läkarna och sjuksköterskorna på Akademiska sjukhuset i Uppsala märker inte om en server går ned. Med en virtualiserad lösning kopplas automatiskt andra servrar in och tar över driften. Och för Pontus Pettersson, it-tekniker på MSI, har jobbet precis blivit enklare.

Anita Emthén Journalist
Foto: Kristofer Samuelsson

Det it-teknikerna på Akademiska sjukhuset i Uppsala gör, påverkar i hög grad läkarnas och sjuksköterskornas vardag. Operationer kan inte genom- föras och journaler inte uppdateras om it-miljön går ned. Av 8 000 medarbetare på sjukhuset arbetar 100 med it. MSI står för Medicinsk teknik, Sjukhusfysik och It. Här finns landstingets samlade teknikkompetens.

– Vårdpersonalen bryr sig inte om hur it-miljön ser ut så länge den fungerar optimalt och ger dem möjlighet att hjälpa patienterna på bästa sätt, säger Pontus Pettersson som ansvarade för övergången till en virtuell it-miljö. MSI hade ett behov att förnya sin it-miljö och göra den mer enhetlig och lättskött.

Under ett seminarium, lett av HPE, Hewlett Packard Enterprise, ck de en inblick i it-plattformen Converged System och i slutet av 2015 implementerades den nya lösningen.

Virtualisering är en teknik som fördelar en enskild dators resurser till era samtidiga tillämpningar. I den nya it-plattformen samlas servrar, lagring, minne och nätverk i en enda box.

–Bytet av plattform gjorde stor skillnad då vi inte längre behövde beställa servrar från ett ställe, minne från ett annat och lagring från ytterligare ett. Nu har vi en större kontroll över it-miljön. Det innebär också att drift-stoppen blir kortare och felsökningar enklare, säger Pontus Pettersson.

Att virtualisera servrar och lagring ökar driftsäkerheten. Om en server slutar fungera omfördelas kapaci- teten automatiskt till andra servrar utan att driften påverkas. Det betyder att läkarna inte märker vad som sker bakom kulisserna.

– En annan fördel är att hela virtualiseringsmiljön uppdateras automatiskt och samtidigt. Det sker med planerade intervaller och det går snabbare än tidigare, säger Pontus Pettersson.

I dag utför han stora delar av sitt jobb via en applikation. Tidigare driftade, uppdaterade och bevakade han själv tillsammans med kollegor från andra enheter era applikationer och system. När problem uppstod behövde de ofta vända sig till era leverantörer. Idag behöver de endast vända sig till supporten på HPE. Den administrativa tiden är förkortad och en person utför idag det jobb som era personer ägnade sig åt tidigare.

– Nu kan jag och mina kollegor följa hur nätverket fungerar via applika- tionen Oneview. Vi överblickar
hur systemet mår och kan snabbt agera om problem uppstår. Den som bevakar behöver inte ens ha expert- kunskaper eftersom systemet är så 
intelligent, säger Pontus Pettersson. Det tog ungefär en månad att koppla in servrarna och migrera innehållet. Pontus Pettersson och en kollega skötte migreringen tillsammans med personal från Atea och HPE.

Nästa steg i processen är att öka säkerheten genom att skapa en speglad kopia av systemet och placera den i ett annat serverrum. För den it-chef som själv funderar på att virtualisera sin it-miljö har Pontus Pettersson några råd.

– Absolut, gör det. Men se till att prata med alla berörda parter först. Förbered er på att det krävs en hel del arbete innan allt är på plats. Men när det väl är klart fungerar det otroligt bra. Nu kan vi växa i den takt vi vill, åt alla håll och kanter.

Drift och uppdateringar har förenklats

Akademiska sjukhusets it-avdelning, MSI, behövde effektivisera sin it-miljö. Med en virtualiserad it-lösning från en enda leverantör är drift och uppdateringar idag enklare och snabbare.

TEXT: Anita Emthén

Hur såg it-miljön ut före flytten?

– När Akademiska sjukhuset gick från att använda servrar från olika tillverkare till att knyta ihop allt med virtualisering i it-plattformen Converged System, var det viktigt att snabbt få en ekonomisk kalkyl som visade att pengarna användes på rätt sätt. Sedan december 2015 använder de en enda serverbox som sammanfogar server, lagring, minne och nätverk.

Vilken var den största utmaningen?

– Det var snarare flera mindre utmaningar som att räkna fram den mest ekonomiska lösningen, installera alla tjänster och få dem att fungera tillsammans, integrera systemet rent fysiskt och göra allt i rimlig tid. Utmaningarna var både av teknisk och praktisk karaktär. Att medarbetarna på it-avdelningen är så proffsiga underlättade arbetet. Processen gick trots allt smidigt eftersom vi i ett tidigt skede hade de ekonomiska och funktionella förutsättningarna klara för oss.

Vilken är den främsta nyttan med Converged System?

– Det finns flera. Bland annat är det ett enda skåp som innehåller server, lagring, minne och nätverk från en enskild leverantör. MSI kan idag leverera snabbare och säkrare drift och lagring till sjukhuset. Tidigare var det fler delar i it-miljön som behövde uppdateras var för sig vilket tog tid och kunde bli krångligt. Nu uppdateras hela virtualiseringsmiljön samtidigt
av HPE.

Vilket värde tillförde Atea?

– Vi tillförde kompetens och erfarenhet. Kundens idé var bra och tillsammans utvecklade vi den vidare. Det är
i samarbetet och diskussionen som all utveckling sker.

Hur har Ateas arbete sett ut?

– Vi fick tidigt veta behoven och vilka mål MSI hade, vilken prestanda de efterfrågade och vilka resurser MSI skulle ha. Utifrån det kunde Atea och HPE ta fram ett förslag som fungerade. Kostnadsmässigt kunde vi visa att lösningen rimligt snabbt skulle betala sig i förenklat och effektivise- rat arbete.

Hur kan lösningen utvecklas framöver?

– Den ska skalas upp och säkerheten ska förbättras genom spegling.

Vad har du för tips till andra it-chefer som funderar på att välja en likande lösning?

– Partnerskapet är a och o. Ju mer komplex lösningen är desto bättre är det att ha specialister att diskutera med, man kommer på fler smarta lösningar om man är två eller tre. Ta kontakt med en partner som ni kan tänka er ett långsiktigt samarbete med och gör det tidigt. Säkerställ att partnern har den kompetens, erfarenhet och de resurser som krävs för att leverera det ni söker.