2016-05-20

Flash löste flaskhalsen för Bilia

Sensommaren 2015 blev Bilias it-system segt som sirap. Det kunde ta 30 minuter att logga in och frustrationen bland de 3 000 medarbetarna växte.

Foto: Nicke Johansson

Bilia använder en virtuell desktop-lösning, som centraliserar och förenklar it-administrationen. Sensommaren 2015 uppstod problem i samband med en uppgradering och flytt av användarna till Bilias nya it-miljö.

I servicehallarna och i verkstäderna börjar arbetet vid sjutiden på morgonen och det första som händer är att teknikerna loggar in. Den här sommaren tog inloggningen längre tid än vanligt, upp till en halvtimme. Fenomenet kallas logonstorm, systemet blir långsamt när många loggar in samtidigt.

Patrick Olsson, CTO och utvecklingsansvarig för it på Bilia berättar att driftsystemet, som håller koll på att allt funkar, inte visade något fel. Det var trögheten i it-miljön som var oacceptabel.

– Vår support- och help-desk fick allt fler samtal. Tonen skärptes och ett förslag var att låta vissa medarbetare börja tidigare på morgonen för att minska problemet. Det ställde oss inför två scenarios; att gå tillbaka till den gamla it-miljön eller att få ordning på prestandan, säger han.

Tidigare under hösten hade Patrick Olsson besökt EMC:s datacenter på Irland. Där demonstrerades XtremIO, en lagringslösning som bygger på flashminnesteknik. Den ger hög prestanda och korta svarstider.

– Jag förstod direkt att det här var lösningen på vårt problem. Det visade sig att Atea kunde låna ut XtremIO och vi installerade den på prov i oktober 2015. När vi styrde om systemet till den nya lösningen försvann flaskhalsen direkt, säger Patrick Olsson.

– När låneboxen kom kopplade Ateas specialister in den i vår systemmiljö för att testa att allt fungerade. I slutet av 2015 köpte vi en egen XtremIO-box som nu finns i Bilias datacenter i Göteborg.

Den självklara frågan är hur man mäter resultatet av investeringen.

– Den är svårt att mäta i pengar men i alla lösningar av den här typen är det användarupplevelsen som är det viktiga. Går det trögt skapas frustration. När trögheten försvann ringde användarna och tackade oss. Det hör minsann inte till vanligheterna, skrattar Patrick Olsson.

Från frustration till lättnad

Fredrik Dellkvist, specialistsäljare, datacenterlösningar på Atea i Göteborg berättar hur Bilias problem med långa svarstider kunde försvinna med lagrings- och flashlösningen XtremIO.

TEXT: Mats Lundström

Vilka utmaningar stod Bilia inför?

– De hade problem med långa svarstider i sin it-miljö. Genom att byta ut de hårddiskar som hanterar temporär data till lagringslösningen EMC XtremIO skapades en rejäl prestandaförbättring. Svarstiderna för allt från sökningar på registreringsnummer till att sätta samman serviceordrar förkortades.

Märker de 3 000 med-arbetarna någon skillnad?

– De som arbetade med bil-försäljning, service, ekonomi och administration upplevde en frustrerande tröghet innan den nya lösningen fanns på plats. De har också utryckt en stor lättnad när problemen försvann.

Vad motiverade investeringen?

– Verksamhetsnyttan får betraktas som mycket stor även om den inte kan mätas exakt när det gäller den här typen av lösningar. Det är snarare den gemensamma upplevelsen av systemets förbättrade funktion som är av betydelse.

Hur ser samarbetet ut?

– Atea och Bilia har samarbetat i drygt tio år. Det innebär att vi hjälper dem med allt de behöver i sin datorhall i Göteborg, men också med klientdatorer, service och licenser.

Bilia har bolagiserat sin it-avdelning. Vad innebär det?

– Bilia erbjuder it-drifttjänster till återförsäljare även utanför den egna verksamheten. Det innebär att de är en tjänsteleverantör. Företaget säljer it-tjänster i första hand till Volvoåterförsäljare, men även till andra bilhandlare och verkstäder som finns bland de bilmärken som företaget hanterar.