2016-02-15

Allt fler drabbas av ransomware

Under 2014 upptäckte företaget Symantec 24 000 attacker med skadlig kod per dag hos sina kunder. Här förklarar Gustav Rydmark, Atea, hur du kan arbeta förebyggande.

Gustav Rydmark Tekniskt säljstöd Säkerhet
Foto: iStockphoto
TEXT: Ulrika Nybäck FOTO: iStockphoto

Vad är ransomware? 

Det är en typ av skadlig kod som sprider sig till filer i din dator utan att du vet om det. Namnet kommer från engelskans ransom som syftar på lösensumman som krävs för att återställa filerna. 

Hur och när drabbas jag? 

Vanligast är att man klickar på en länk eller en fil i ett mejl. Avsändaren uppger sig ofta vara någon du redan har kontakt med. Den skadliga koden kan även finnas på vanligtvis säkra webbplatser som drabbats av skadlig kod via exempelvis reklam. 

Hur kan man förebygga en attack? 

Det viktigaste är att ha en genomtänkt strategi för backuper med arkivering, återläsning och verifiering. Då är det möjligt att återställa alla filer utan att betala lösen. Att betala lösen är riskfyllt och inget som vi rekommenderar. Även utbildning är viktigt, Atea erbjuder både traditionella och webbaserade utbildningar. Med modern programvara kan it-avdelningen testöppna mejl i en säker miljö för att undvika att skadlig kod sprider sig. 

Hur bör jag agera om jag drabbas? 

Det bästa sättet är att återställa data och filer med hjälp av de backuper som man förhoppningsvis har. Utbilda samtliga medarbetare och uppgradera säkerhetsprogrammen för att stå väl rustad mot angrepp. 

Läs mer om ransomware i Gustavs blogginlägg

Läs mer om Ateas utbildningar och hur du kan arbeta förebyggande på atea.se/sakerhet