Laddar meny

Så behåller Sverige sin plats i toppen

Reportage 2015-05-25
Sverige har it-sektorn att tacka för en stor del av den ekonomiska tillväxten de senaste tjugo åren, enligt en rapport från myndig-heten Tillväxtanalys. Fredrik Reinfeldt, föreläsare under Bootcamp 2015 och konsult inom samhällsutveckling, tycker till om vad som krävs för att behålla en ledande roll inom it.

Inom vilka områden i näringsliv och offentlig verksamhet kan Sverige ta en ledande roll utifrån ett globalt perspektiv? 

– Avgörande är där det finns traditioner eller bra och avvikande bättre förutsättningar. Det är i högsta grad påverkbart.

Hur kan satsningar inom it stödja och förverkliga det? 

– Digitaliseringen är en av de globala förändringstrenderna. Det handlar om digital kapacitet och hur väl människor kan hantera den kapaciteten. Svaren måste handla om såväl teknik och innovation som om utbildning. 

Vilka investeringar behövs för att Sverige ska behålla en ledande roll? 

– Sverige är nummer ett i världen när internetanvändning rankas. Det viktiga är att vi håller oss kvar i toppen för att behålla konkurrenskraft. 

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer