2015-11-25

Leverantörskedjan under lupp

Det är hög tid att branschen enas kring vilka etiska och sociala krav som ska ställas vid inköp och upphandlingar av it-tjänster och datorer. Atea tar en ledande roll i granskningen av leverantörsledet och besökte nyligen ett antal fabriker i Kina.

Foto: Atea

TEXT: Marcus Olsson FOTO: Atea

ATEA INITIERADE uppropet mot konfliktmineraler våren 2014 och har sedan dess bjudit in föreläsare, kunder och samarbetspartners till ett flertal utbildningsdagar för att öka kunskapen om etiska upphandlingar inom it-branschen. Under hösten har Atea dessutom besökt flera fabriker i Kina som tillverkar elektroniska komponenter. När organisationen EICC i augusti genomförde revisioner i två fabriker var det första gången som utomstående observatörer deltog.

– DE HÄR RESORNA skapar en trygghet och för oss är närvaron viktig, att vi är på plats och ser hur leverantörs-kedjan fungerar. Det bygger även bättre relationer med tillverkarna och det ger oss en insyn i EICC:s processer, säger Victoria Lindqvist. 

Atea besökte fabriker i städerna Zhongshan och Suzhou utanför Shanghai och i Shenzhen utanför Hongkong. Där arbetar upp till 40 000 människor med tillverkning av bland annat spelkomponenter och minneskort. Victoria Lindqvist beskriver fabrikerna som städer med butiker, frisörer, bibliotek och idrottshallar. 

– Många som arbetar på fabrikerna är unga och kommer från andra delar av landet, ofta från landsbygden. Genom att arbeta några intensiva år på en fabrik kan de både spara pengar och skicka hem till familjen, säger hon. 

De flesta tillverkare är anslutna till EICC, Electronic Industry Citizenship Coalition, som utför revisioner enligt en uppförandekod och standard som it-branschen enats om. Inspektionerna görs utifrån sociala, etiska och miljömässiga krav. De omfattar allt från arbetsmiljö i produktionen till enskilda intervjuer med medarbetare, genomgång av tidrapporter, möten med fabriksledning samt fullständiga revisioner. 

– Underleverantörerna har tidigare hänvisat till sina respektive rapporter som beskriver företagets etiska och sociala ansvarstagande. Men vi nöjer oss inte med att det pågår ett CSR-arbete. Vi vill veta vilka avvikelser som finns och vilka förbättringar som sker. Därför för vi en dialog med under-leverantörerna för att få mer detaljerad information, säger Victoria Lindqvist. 

I SAMBAND MED inspektionerna har Atea varit med och granskat tidigare revisionsprotokoll och handlingar. 

– Vi fick möta medarbetare, träffa ledningsgrupper och se produktionen i fabrikerna. Vi har sett hur de anställda bor, var de äter och hur de lever. Det här gör att vi får en bättre förståelse för den komplexitet som råder i leverantörskedjan, säger Andreas Rydell, chef för kvalitet och miljö på Atea. 

Exempel på avvikelser kan vara allt från brott mot mänskliga rättigheter till arbetsvillkor som för mycket övertid, för låga löner, bristfällig arbetsmiljö med mera. 

– Generellt kan man säga att ju tidigare i leverantörskedjan desto högre risk för brott mot mänskliga rättigheter, säger Andreas Rydell. 

Till exempel sker sådana brott vid brytningen av mineraler i vissa delar av världen. I fabrikerna är det vanligare med överträdelser som rör arbetsvillkoren. Andreas Rydell fortsätter. 

– Kraven på schysta villkor i leverantörskedjan är en internationell fråga och kan endast lösas genom ett systematiskt och uthålligt arbete.