2015-09-21

Granskningen fortsätter

När det gäller hållbara, etiska upphandlingar ligger Atea i framkant. Den 24 november bjuder företaget in kunder och partners till en halvdag om Etisk upphandling. Även en granskning av leverantörskedjan i Kina står på schemat, berättar Andreas Rydell, chef för kvalitet och miljö på Atea.

Foto: iStockphoto

TEXT: Caroline Engvall FOTO: iStockphoto

Hur arbetar ni för att förbättra förhållanden i hela leverantörskedjan?

– Leverantörskedjan för it-produkter är komplex med fabriker, underleveran-törer, hamnar, smältverk och gruvor. En del av produktionen sker i länder där det finns en ökad risk för överträdelse kopplat till arbetssätt och mänskliga rättigheter. I vårt arbete med leverantörsgranskningar har vi valt att förhålla oss till ett ramverk som OECD har tagit fram. Därefter gör vi en riskbedömning av sociala, miljömässiga och etiska krav. Bedömningen mynnar ut i en riskgradering av underleverantörerna. 

Förra året startade Atea ett upprop mot konfliktmineraler. Vad har hänt sedan dess?

– Vi har genomfört olika aktiviteter under året för att sprida information om vad mineralerna kan leda till för konflikter och vad man bör tänka på som inköpare och slutkund. Medvetenheten om konfliktmineraler är definitivt högre idag.

Den 24 november arrangerar ni forumet Etisk upphandling, vad händer då? 

– Vi belyser hela leverantörskedjan med fokus på det sociala och etiska perspektivet. Åhörarna, personer som arbetar strategiskt med inköp, upphandling och hållbarhet, får konkreta verktyg och en ökad kunskap om hur man kan arbeta när man upphandlar it-produkter. 

Läs mer på atea.se/hallbarit