2015-09-21

Frigör tid med självbetjäning

Självbetjäningsportalen Atea Service Market hjälper dig att automatisera många it-ärenden. Här beskriver vi hur vardagen förenklas för chefer, medarbetare, skolelever, lärare och servicedesk.

En avdelningschef ska precis registrera en ny medarbetare. Självbetjäningsportalen skapar automatiskt en e-postprofil, ett inlogg och frågar även om den nyanställde behöver en dator eller annan hårdvara. Registreringen går snabbt och it-avdelningen behöver inte lägga tid på ärendet. 

En säljare väntar på en taxi från flygplatsen och passar på att beställa en ny applikation till sitt CRM-system. Med självbetjäning förkortas tiden för beställningen med i snitt 77 procent, visar en mätning hos en av Ateas kunder.

Efter ett långt sommarlov har många elever glömt sitt lösenord till skolportalen. Med självbetjäning kan läraren enkelt och snabbt själv byta lösenord åt sina elever, utan att be it-avdelningen om hjälp.

En chef godkänner en medarbetares förfrågan om en ny dator. Med portalen ökar säkerheten eftersom it-avdelningen skapat riktlinjer för vilken hårdvara och vilka program som får användas. Att godkänna beställningar går snabbare än tidigare, då chefer och medarbetare kan hantera ärenden oavsett var de befinner sig.

När många ärenden automatiseras kan servicedesken ägna sig åt att avlasta it-avdelningen som i sin tur kan använda tiden för mer långsiktiga projekt.