Laddar meny

Förändring kräver mod

Reportage 2015-09-21
It-chefer måste bli tuffare och mer proaktiva för att kunna driva och digitalisera verksamheten.

Steve Dietch, vice president på HP, anser att Sverige halkat efter när det gäller utvecklingen av tjänster för publika och hybrida moln. 

Företag och myndigheter i de rikare länderna i Europa och Asien samt USA och Australien har redan flyttat ut stora delar av sin it till det publika eller hybrida molnet. Att Sverige inte kommit lika långt beror på att lagar, bland annat kring personsäkerhet, försvagat efterfrågan på molntjänster, menar Steve Dietch. 

För att fler företag och offentliga verksamheter ska lyckas med sin digitalisering behöver it-chefer och it-medarbetare inse att deras roll är helt förändrad. Lite hårdraget måste it-avdelningen gå från att passivt ta emot beställningar till att aktivt bidra till att utveckla affären. 

– De CIO:s och it-avdelningar som lyckas bäst är de som aktivt deltar i diskussioner och vågar bidra med förslag. Det gäller också att inleda ett nära samarbete med vd, ekonomi-chef och linjechefer. It-medarbetare behöver känna till varje detalj i verksamheten för att hitta lösningar för ökad kundnytta, effektivitet och lönsamhet, säger Steve Dietch. 

För att få gehör och mandat gäller det att utforma en it-avdelning med spetskompetens. 

– Jag vet att många it-avdelningar brottas med nedskärningar. Men om du som CIO ska komma med de vassaste idéerna i lednings-gruppen måste du rekrytera de bästa talangerna och utbilda befintliga medarbetare. Träna dig på att argumentera, det handlar om företagets överlevnad, säger Steve Dietch. 

Under ett möte i Florida nyligen frågade han ett tjugotal CIO:s om de hade utformat sin strategi annorlunda för ett år sedan om de hade haft den kunskap som de har idag om publika och hybrida moln. Några svar återkom gång på gång. 

– De hade satsat tidigare på att utbilda it-avdelningen och övriga verksamheten i hur molnlösningar kan användas för att hjälpa verksamheten att snabbt anpassa sig till förändringar. De hade också utbildat organisationen tidigare i säkerhetsfrågor för molnlösningar. 

Fox Entertainment Group är ett av de företag som Steve Dietch anser har lyckats väl med sin digitalisering. Det har de senaste tio åren gått från en helt analog process, där filmer och tv-serier budats runt världen, till att utföra exakt samma uppgifter i molnet. 

– En gemensam nämnare för företag och offentlig verksamhet som lyckats väl med sin digitalisering är att it har blivit en respekterad del av verksamheten som visar att den kan skapa affärsnytta och vara med och utveckla erbjudandet. 

Ledningen i den digitala revolutionen

Vi lever mitt i förändringen. Allt som kan digitaliseras är redan, eller är på god väg att bli ettor och nollor. Här möter du några av de främsta trendspanarna som förklarar varför it-avdelningens roll har förändrats för all framtid.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer