2015-11-25

Det är ditt ansvar att känna till riskerna

När Atea initierade uppropet mot konfliktmineraler våren 2014 inledde företaget samtidigt ett samarbete med Swedwatch för utbildningar. Théo Jaekel, jurist och researcher på Swedwatch, förklarar hur it-företag och konsumenter kan påverka leverantörskedjan och se till att mänskliga rättigheter respekteras.

Ulrika Nybäck Journalist
Théo Jaekel, jurist och researcher på Swedwatch
Foto: Amy Helene Johansson/Swedwatch

TEXT: Ulrika Nybäck FOTO: Amy Helene Johansson/Swedwatch

Varför är det viktigt att granska leverantörskedjan? 

– I grund och botten handlar det om respekt för mänskliga rättigheter. Som konsumenter har vi rätt att veta att den elektronik, de datorer och de telefoner vi köper inte innehåller mineraler som finansierar konflikter eller är framställda på ett sätt som påverkar mänskliga rättigheter eller miljön på ett negativt sätt. 

Vad kan vi göra i vår roll som konsument? 

– Det handlar om att ställa frågan bakåt i ledet. Nästa gång du köper elektronik eller it-produkter kan du fråga: Varifrån kommer komponenterna? Är de tillverkade på ett schysst sätt? Som konsument kan du också sätta dig in i frågorna och sätta press på de politiker som ska se till att det finns lagar och avtal att följa. 

Information
Idag är 40 procent av smältverken, som ofta ligger i Kina och Malaysia, certifierade. De kan visa att samtliga mineraler som blandas i deras verk är utvunna på ett sätt som inte finansierar konflikter. Listor med certifierade leverantörer finns på conflictfreesourcing.org

Vilket ansvar har tillverkare och underleverantörer? 

– Företag som handlar med it och elektronik är skyldiga att känna till vilka risker som finns i leverantörskedjan, från mineralbrytningen i gruvorna till smältverk, fabrik och montering. Företagen är också skyldiga att motverka risker och följa upp att de certifieringar de följer får önskad effekt. OECD har skapat riktlinjer för spårbarhet och riskhantering kring handel med konfliktmineraler, men än så länge finns ingen EU-reglering som gör att företag som inte sköter sig kan fällas, men det är på gång. 

Vad betyder det arbete som Atea gör? 

– Det är väldigt positivt att Atea tar en ledande roll i den här frågan. Sedan uppropet mot konflikt-mineraler våren 2014 till idag har fler än 320 företag och organisationer anslutit sig. Ett första steg är att öka kunskapen, det gäller att förstå vilka skyldigheter man har, var utmaningarna ligger och vad man kan göra för att måna om rättvisa villkor i alla led.