Laddar meny

Dags att reflektera över makt & ansvar

Reportage 2015-09-21
När alla medarbetare får stöd att bli digitala medborgare skapas förutsättningar för ett flöde av förslag på hur verksamheten kan digitaliseras. Journalisten och författaren Andreas Ekström har många tankar om den digitala revolutionen, makt och ansvar.

Sedan Andreas Ekström släppte reportageboken Google-koden för fem år sedan, har han lett hundra-tals föreläsningar i och utanför Sverige om den digitala revolutionen och hur den påverkar människor och företag. Två ord återkommer han till: makt och ansvar. 

– Vi har flyttat väldigt mycket makt till de som är tekniskt kunniga inom it-världen. Men det finns inte alltid en mognad hos dessa personer, de ser inte alla gånger att de tjänster och produkter som de utvecklar faktiskt innebär makt. Vi som kan mindre om programkod är väldigt beroende av de som kan, säger Andreas Ekström, en av talarna under försommarens Atea Bootcamp. 

Som journalist och expert på digital humaniora, en tvärvetenskaplig inriktning som beskriver och analyserar digital data ur ett mänskligt perspektiv, ställer han gärna obekväma frågor till it-jättar som Facebook, Google och Microsoft. 

– Hur fungerar egentligen Facebooks algoritmer? Varför får du och jag fram olika svar på vår sökning när vi skriver in samma fråga? Svaren på den typen av frågor handlar om ansvar och är kopplat till den makt som de stora aktörerna har. 

ANDREAS EKSTRÖM, Journalist, författare och föreläsare
Ålder: 39
Bor: Lund
Fritid: Umgås med familjen, laga mat, träna och läsa.
It-favorit: Jag älskar Twitter, hänger där ständigt och jämt. Helt avgörande för min inspiration och allt jag gör.

FÖR ATT SKAPA jämnvikt i denna makt-obalans krävs lyhördhet och ödmjukhet. 

– Alla inom it-branschen behöver avsätta tid för att reflektera över sitt ansvar. De har också mycket att vinna på att involvera experter med annan bakgrund, exempelvis samhällsvetare eller ekonomer. 

It-aktörerna har också ett stort ansvar att med en ödmjuk inställning lyssna på och anpassa tjänster och produkter så att samtliga medborgare, även äldre, kan använda dem. 

Den digitala revolutionen handlar om att allt som kan digitaliseras också kommer att digitaliseras. Andreas Ekström anlitas ibland som bollplank till ledningsgrupper för att diskutera hur man kan skapa förutsättningar för att hitta nya digitala lösningar. 

– För att skapa ett flöde av nya idéer behöver alla medarbetare bli digitala medborgare. Utbildning är ett avgörande steg och kompetens blir en katalysator för nya idéer. När det blivit lika naturligt att beställa flygbiljetter på nätet som att utmana kollegor i Wordfeud, då har organisationen skapat förutsättningar för nya lösningar. 

Som kulturskribent fascineras Andreas Ekström av kulturkrockar. I synnerhet digitala. För att fler svenska företag ska lyckas nå ut med nya lösningar på en global marknad krävs en större ödmjukhet inför de krockar som uppstår, anser Ekström. 

– Ett klassiskt exempel är när Facebook varje år tar bort en bild av en mamma som ammar sitt barn. Pryda amerikaner tänker vi och fnyser. Men ska vi skapa digitala lösningar för en global marknad måste vi inse att det inte alltid är våra värderingar som andra borde rätta sig efter. 

Andreas Ekström var en av talarna under Atea Bootcamp.
Se intervjun från Bootcampstudion på atea.se/bcstudio-ekstrom

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer