2015-05-25

Bygg datacentret i molnet

Med Atea molnserver kan du skapa ditt datacenter efter behov. Välj antal servrar, hur kraftfulla de ska vara och hur länge de ska användas. Kostnaden baseras på storlek, lagringsyta och antal timmar som datacentret används.

 1. Skalbart och flexibelt 
  Molnservern ger dig tillgång till virtuella servrar med tillhörande nätverk, lagring och operativsystem från Ateas datacenter i Umeå. I självbetjäningsportalen definierar du nätverket och väljer de servrar som verksamheten behöver. Säker lagring, säkerhetskopiering, återläsning, övervakning och kvalitetsuppföljning finns som tilläggstjänster. 
 2. Permanent eller tillfälligt
  Allt fler företag väljer att köpa it som tjänst i molnet, eftersom det ger mer tid för den egna kärnverksamheten. Många börjar med en molnserver när de behöver öka datakapaciteten under en begränsad tid eller driver projekt utöver den ordinarie verksamheten. 
 3. Självbetjäning och support 
  Tjänsten bygger på ett virtuellt datacenter med en självbetjäningsportal där du får överblick över de egna servrarna och hur mycket kapacitet som används. Här är det också möjligt att administrera tilläggstjänster och skapa behörigheter. Om det uppstår frågor får du hjälp av Atea servicedesk eller företagets specialister. 
 4. Räkna fram ditt pris
  Debiteringen baseras på de timmar som nätverket används och servern är igång. När servern inte används debiteras bara för lagrings-ytan. Räkna fram ditt pris med hjälp av kalkylatorn på atea.se/molnserver
 5. Workshop om molnet 
  Atea erbjuder en workshop om nyttan av olika molnlösningar samt juridik, säkerhet och integration. Du kan även få hjälp med sårbarhetsanalys, informationsklassificering och rutiner kring identitetshantering. 

  Läs mer på atea.se/molnserver.