Laddar meny

Ateas undersökning om molnflytten

Reportage 2015-02-17
Hela 42 procent av drygt 2 300 it-proffs räknar med att flytta sin it-verksamhet till molnet under 2015. Det visar en undersökning som genomfördes i samband med Atea IT-arena.

En av frågorna handlade om vilket område som innebär störst utmaning i samband med flytt av it till molnet. Hela 35 procent av de svarande angav säkerheten som den främsta orsaken till att de inte väljer en molnlösning. 

– Inte så förvånande, men intressant att få svart på vitt. Fungerande it är avgörande för ett företags konkurrenskraft. Därmed blir säkerhet, både i form av driftsäkerhet och dataskydd, väldigt viktigt. När hela eller delar av verksamheten flyttas ut i molnet ökar fokus på säkerhet ytterligare, säger Thobias Arnesson, chefsarkitekt på Atea. 

Hela 30 procent av de svarande uppgav att integration är det mest utmanande området under molnflytten. Det handlar om att it-tjänster ska fungera och på ett säkert sätt kunna utbyta information med varandra, oavsett var de produceras. 

– I framtiden kommer företag och myndigheter att byta it-producenter oftare. Av kostnadsskäl och för att utveckla verksamheten. Därför blir integrationsfrågan och enkel-heten att byta tjänsteleverantörer extra viktig, säger Thobias Arnesson. 

Enligt 19 procent av de svarande är organisation den viktigaste frågan. Organisatoriskt kan det uppstå en konflikt när en it-avdelning, som tidigare hanterat all it-produktion själv, lägger hela eller delar av sin it i molnet. Helt plötsligt ska it-avdelningen köpa tjänster från underleverantörer. 

För att stäkerställa ett företags konkurrenskraft måste it-avdel-ningen bli en naturlig del av kärnverksamheten och en duktig beställare. Att it och övrig verksamhet har en gemensam strategi och målbild blir extremt viktigt, förklarar Thobias Arnesson. 

En annan fråga som ställdes i undersökningen var hur stor del av it-verksamheten som 2015 uppskattningsvis kommer att levereras via hybrida molntjänster. Av de svarande uppgav 42 procent att de under 2015 kommer att ta initiativ för att flytta delar av sin it-produktion till molnet. 

– Det faller sig naturligt med tanke på att det i allt högre grad är verksamheterna som tar initiativet i upphandlandet av it-tjänster. Och de köper i första hand lösningar och inte teknik. Därför måste dialogen främst handla om behov, säger Thobias Arnesson.

Undersökningen genomfördes i samband med Atea IT-arena som under åtta veckor hösten 2014 besökte 16 orter. 

Ta del av hela resultatet från undersökningen här.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer