2015-11-25

5 fördelar med molnbaserat nätverk

Med ett molnbaserat nätverk väljer du själv hur du vill bygga ut eller förstärka ditt nätverk. Till en fast månadskostnad tar Atea ansvar för drift, underhåll och utveckling.

1 - Välj det du behöver

Verksamheter är idag helt beroende av ett fungerande nätverk och användarna ställer höga krav. Därför är det viktigt att ha god insyn i vad nätverket används till, att ha en fungerande säkerhetsfunktion samt 24-timmarsdrift. Med tjänsten Molnbaserat nätverk kan du välja mellan trådade och trådlösa lösningar samt brandväggar för ditt lokala nätverk. Bygg en komplett lösning eller välj att förstärka delar av nätverket.

2 - Skalbart och flexibelt

Med ett molnbaserat nätverk kan du förutse dina kostnader även när du behöver utöka din verksamhet. Här ingår en bastjänst med flera tillval som gör det möjligt att välja en lösning som passar dina behov.

3 - Moderna funktioner

Låt dina besökare checka in på din Facebooksida för att få tillgång till internet. Se hur trådlösa enheter rör sig i dina lokaler och få information om vilka applikationer som används mest.

4 - Enkelt att komma igång

Det är enkelt att komma igång, inga specialanpassningar behövs. Du kan fokusera på din verksamhet medan Atea hjälper dig med en snabb och effektiv etablering av de funktioner du valt.

5 - Räkna fram ditt pris

Atea kombinerar sin centrala driftsorganisation med lokala specialister för att ge dig en optimal leverans. Debiteringen baseras på den tjänst och de tillval du gjort. Räkna fram ditt pris med hjälp av kalkylatorn på atea.se/natverkskalkylator

Välj mellan

  • trådat nätverk
  • trådlöst nätverk
  • säkert nätverk
  • lilla nätverket

Läs mer på atea.se/natverk