Tillbaka till Rådgivande tjänster
verksamhetsworkshop Digital arbetsplats

Verksamhetsworkshop

Identifiera vilka behov din verksamhet har i digitaliseringsresan kopplat till den nya tekniken.

Så fungerar vår verksamhetsworkshop

Under två dagar identifierar vi vilka behov er verksamheten har kopplat till er digitaliseringssresa. Vi har upplevelserum på flera av våra kontor, det finns möjlighet att använda dem under workshopen. 

Dag ett

Under dag ett fokuserar vi på att få inspiration i nya verktyg. Verktygen presenteras och deltagarna får i scenariobaserade exempel använda dem på olika typer av enheter (datorer, plattor, telefoner). Därefter identifierar vi hur dessa verktyg kan ge nytta i det dagliga arbetet i verksamheten.

Deltagare: It-avdelningen tillsammans med olika delar av verksamheten

Dag två

Vi gör en plan över vad som behöver implementeras och i vilken ordning utifrån de nyttor och önskade effekter som diskuterades under dag ett samt andra projekt och uppdrag it-avdelningen arbetar med.

Vi rekommenderar att dag två alltid planeras in nära dag ett för att följa upp det som identifierades.

Deltagare: It-avdelningen

Efter genomförd verksamhetsworkshop har Atea varit med och sett vilka behov verksamheten har och fått kännedom om de övriga projekt it-avdelningen står inför. På så sätt kan vi stötta och vara er rådgivande partner i verksamhetens fortsatta digitaliseringsresa.

4 utmaningar kopplat till användningen av digitala verktyg och hur du löser dem

Du använder säkert många digitala verktyg i din verksamhet redan idag, men är du säker på att du nyttjar dess fulla potential? 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra tips.

Företag*
E-post*
Genom att skicka detta formulär godkänner jag att Atea hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Så här hanterar vi dina personuppgifter
Tillbaka till Rådgivande tjänster
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer