Tillbaka till Rådgivande tjänster
it-arkitekter mobilitet It-strategi

Mobil strategi

Atea hjälper er att definiera den mobila strategin men också att identifiera era möjligheter i form av processer och arbetsmoment som lämpar sig för digitalisering.

Nyckeln till framgång vid införandet av en mobil strategi är samsyn mellan verksamhet, it och ledning. 

Workshop

Vi har tagit fram en workshop för att definiera strategi för mobilitet och identifiera mobila möjligheter. Workshopen kan genomföras som en heldag, alternativt två halvdagar, tillsammans med deltagare från verksamheten, ledningen och it.

I den första delen av workshopen behandlar vi frågor så som;

  • Varför ska vi vara mobila?
  • Vad behöver användarna för att kunna arbeta på distans?
  • Vad för typ av information behöver man komma åt?
  • Vilka effekter vill man kunna uppnå?

Frågeställningarna varvas med inspiration och information om hur andra har gjort och resonerar i denna fråga.

Resultatet av den första halvan av workshopen är en strategisk inriktning och en rapport som beskriver hur och på vilket sätt man ska möta digitaliseringen.

Den andra delen av workshopen syftar till att konkretisera strategin till mobila lösningar. Tillsammans identifierar vi områden i er vardag som kan digitaliseras och effektiviseras med hjälp av mobila verktyg. Även här varvas workshop med inspiration. Arbetsmoment och processer som kan digitaliseras samtidigt som de lämpar sig väl för ett mobilt arbetssätt belyses.

Den andra halvan av workshopen resulterar i identifierade områden som kan realiseras, Atea, någon av våra partners eller tredje part levererar appar som möjliggör transformationen.

Du får:

  • Nulägesanalys av hela det mobila ekosystemet (appar, hårdvara och förvaltning)
  • Strategietablering för mobilitet som är förankrad i verksamhetens behov
  • En hållbar plan för verksamhetsutveckling med mobila lösningar
  • Att era mobila lösningar byggs på en plattform anpassat till edinorganisations behov
Tillbaka till Rådgivande tjänster
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer