Tillbaka till Rådgivande tjänster

Minimera risker med kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplane­ring handlar om att minimera risker och att ha en plan för att återställa funktioner snabbt samt att begränsa skadeverkning­arna för olika typer av incidenter.

Huvudsyftet med kontinuitetsplanering är att upprätthålla verksamhetens förmåga att producera och leverera oavsett vad som än händer. På it-avdelningen handlar det om att stötta verksamheten genom att se till att systemen finns tillgängliga när de skall användas.

Målgrupp

Alla bör ha en kontinuitetsplan, oavsett om det är en stor eller liten verksamhet eller om man använder externa funktionstjänster för hela eller delar av miljön. Offentliga aktörer är skyldiga att göra en risk och sår­barhetsanalys och för vissa verksamheter finns det lagstadgade krav på kontinuitetsplanering.

Genom att analysera er miljö kan vi tillsammans kartlägga behov och metoder för tillgänglighet och katastrofsäkring. Resultatet blir en kontinuitetsplan som tillhandahåller planer, procedurer och tekniska åtgärder så att funktioner snabbt kan återställas efter en katastrof eller störning.

Våra tjänster

Vår metod bygger på ledande institutioner och standar­der inom området som MSB, ISO/IEC, NIST, EC-Council samt lång erfarenhet. Metoden har sex övergripande steg och vi har paketeringar i olika nivåer för att göra det enkelt.

Vi börjar med en workshop för att skapa förståelse för vad kontinuitetsplanering handlar om och vad det innebär för er.

Worksho­pen kan köpas fristående eller vara inledningen på ett större projekt där vi tar er hela vägen till en färdig kontinuitetsplan anpassad för verksamheten.

Jag vill veta mer om kontinuitetsplanering

?

Jonas Emilsson, Concept Manager, Datacenter
090-71 28 41  jonas.emilsson@atea.se

Tillbaka till Rådgivande tjänster
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer