Tillbaka till Rådgivande tjänster
strategisk rådgivare Informationssäkerhet kontinuitetsplan Datacenter och nätverk

Minimera risker med kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplane­ring handlar om att minimera risker och att ha en plan för att återställa funktioner snabbt samt att begränsa skadeverkning­arna för olika typer av incidenter.

Producera och leverera oavsett vad som än händer. 

Med kontinuitetsplanering kan du upprätthålla verksamhetens förmåga att producera och leverera oavsett vad som än händer. På it-avdelningen handlar det om att stötta verksamheten genom att se till att systemen finns tillgängliga när de skall användas

För vem

Alla bör ha en kontinuitetsplan, oavsett om det är en stor eller liten verksamhet eller om man använder externa funktionstjänster för hela eller delar av miljön. Offentliga aktörer är skyldiga att göra en risk och sår­barhetsanalys och för vissa verksamheter finns det lagstadgade krav på kontinuitetsplanering.

Genom att analysera er miljö kan vi tillsammans kartlägga behov och metoder för tillgänglighet och katastrofsäkring. Resultatet blir en kontinuitetsplan som tillhandahåller planer, procedurer och tekniska åtgärder så att funktioner snabbt kan återställas efter en katastrof eller störning.

Vårt erbjudande

Vår metod bygger på ledande institutioner och standar­der inom området som MSB, ISO/IEC, NIST, EC-Council samt lång erfarenhet. Metoden har sex övergripande steg och vi har paketeringar i olika nivåer för att göra det enkelt.

Vi börjar med en workshop för att skapa förståelse för vad kontinuitetsplanering handlar om och vad det innebär för er.

Worksho­pen kan köpas fristående eller vara inledningen på ett större projekt där vi tar er hela vägen till en färdig kontinuitetsplan anpassad för verksamheten.

Disaster Recovery som tjänst

Katastrofsäkra ditt VMware-baserade datacenter i molnet, enkelt och kostnadseffektivt med Disaster Recovery som tjänst. Med vår molntjänst skyddar du det viktigaste du har – information och affärskritisk data.

Läs mer om Disaster Recovery som tjänst

Molnserver

Med molnserver skapar du din virtuella miljö i Ateas egna moln som produceras i Sverige. Nyttja servern inom några minuter efter beställning och betala bara för de timmar som servern är igång.

Läs mer om molnserver

Fler rådgivande tjänster

Våra rådgivande tjänster är noga utvalda och genomarbetade it-tjänster där it-arkitekter, lösningsarkitekter och konsulter samarbetar tillsammans.

Läs mer om rådgivande tjänster

Mer om datacenter

Med en effektiv och säker it-infrastruktur som hanterar allt från kommunikation, datacenter och molnlösningar säkerställer du att din it fungerar.

Läs mer om datacenter

 

Tillbaka till Rådgivande tjänster
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer