Tillbaka till Rådgivande tjänster

Effektiv dataanalys med Dark Data Assessment

Vår rådgivande tjänst Dark Data Assessment identifierar databerget som växer i snabb takt och skapar en medvetenhet kring vilken information som finns i lagringssystemen. Databerget växer i snabb takt och därför behöver vi skapa en medvetenhet kring vilken information som finns i lagringssystemen. Vår rådgivande tjänst Dark Data Assessment hjälper dig.

Tjänsten ger kontroll, spårbarhet och förutsättningar för att kunna efterleva GDPR* (General Data Protection Regulation) - de nya lagkraven som kommer att vara vardag för många företag inom EU under närmsta åren.

I tjänsten ingår följande delar:

  • Att identifiera inaktivt och lagra data dubbelt
  • Att dela in och klassificera datatyper för att urskilja affärsdata från annan lagring
  • Att identifiera säkerhetsrisker i datalagringen på grund av felaktig behörighet
  • Att identifiera hur användare hämtar- och lagrar data utifrån grupp- och personbehörigheter
  • Att skapa ett underlag för efterlevnad av GDPR*
    * General Data Protection Regulation - EU Regulation 2016/679

Vårt erbjudande

Dark Data Assessment Small   

  • 2 halvdagar 1-2 filservers/shares

Dark Data Assessment Large    

  • Upp till 10 servrar/shares. Längre datainsamling (4 veckor). Mer djupgående analys där 7 dagars konsulttid ingår.

Licensinköp på lösvikt

  • För mycket stora miljöer gäller valfri storlek, kunden äger licensen.

Datainsamling och tolkning sker på löpande räkning.

Tillkommer: Restid, reskostnad och milersättning. Tjänsten levereras i samarbete med Veritas där produkten Data Insight används för datainsamling.

Jag vill veta mer om effektiv dataanalys

?

Jonas Emilsson, Concept Manager, Datacenter
090-71 28 41  jonas.emilsson@atea.se

Tillbaka till Rådgivande tjänster
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer