rådgivning it-arkitekter It-strategi

Våra rådgivande tjänster

Våra rådgivande tjänster är noga utvalda och genomarbetade it-tjänster där it-arkitekter, lösningsarkitekter och konsulter samarbetar tillsammans.

Vi hjälper dig med

Strategi

Målmiljömetoden

Stöttar dig i förflyttningen från reaktiv till proaktiv som i sin tur leder till bättre beslut, högre kvalité och smartare investeringar.

Startblocket

I en workshop får du hjälp att starta upp din digitala transformation. Tillsammans med en av Ateas it-arkitekter kommer du både få diskutera och praktiskt arbeta med din digitaliseringsplan.

Cloudstart

Ateas it-arkitekter hjälper dig att påbörja resan mot molnet, att navigera och orientera dig runt molnet.

Datacenter och nätverk

Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplane­ring handlar om att minimera risker och att ha en plan för att återställa funktioner snabbt samt att begränsa skadeverkning­arna för olika typer av incidenter.

Effektiv dataanalys

Vår tjänst Dark Data Assessment identifiera databerget som växer i snabb takt och skapar en medvetenhet kring vilken information som finns i lagringssystemen.

Målmiljömetoden för datacenter och nätverk

Vi erbjuder fyra olika deltjänster i syfte att hjälpa kunden att fatta rätt beslut i arbetet att skapa en stabil, ekonomiskt effektiv och framtidssäker datacenter- och nätverksmiljö.​​​​​

 

Digital arbetsplats

Verksamhetsworkshop

Under två dagar identifierar vi vilka behov er verksamheten har kopplat till er digitaliseringssresa. Vi har upplevelserum på flera av våra kontor, det finns möjlighet att använda dem under workshopen.

Resfria möten

Vi erbjuder en rådgivande tjänst där vi tillsammans med din verksamhet först definierar vilka positiva effekter införandet av resfria möten kan ge din organisation.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer