Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Print- och dokumenthantering

Skrivare som tjänst och produkt

Välkommen till Ateas samlingssida för Kammarkollegiets ramavtal: Skrivare som tjänst och produkt, konkurrensutsättning och fördelningsnyckel. Här delar vi kunskap och tips kring hur du arbetar med ramavtal för att nå önskat resultat i din verksamhet.

Vilka ramavtal är möjliga att nyttja inom området?

Konkurrensutsättning täcker anskaffningar inom hela området: maskiner, tillbehör, förbrukningsmaterial, införande, tjänster, konsulter, service och återtag. Här kan avropsberättigad själv ställa krav som matchar verksamhetens behov idag och med tanke på framtida förändringar i verksamheten. Här finns även möjlighet att kravställa ägandeform där antigen avropsberättigad själv äger produkterna eller där leveransen sker som tjänst (innebärande kravställning på viss funktion). 

Fördelningsnyckel omfattar sju fasta typkonfigurationer av multifunktionsprodukter med fastställda specifikationer, villkor, servicenivå och priser. Avrop sker genom blanketten ”Avropsförfrågan inklusive Kontrakt”, där antal av respektive TK anges, kompatibilitet med lösning för säker utskrift och operativsystem.

Fem fördelar med avropa på Kammarkollegiets Ramavtal

 1. Kvalificeringsfasen av leverantörer behövs inte.
 2. Ramavtalsleverantörerna är de leverantörer som klarat sig genom ”nålsögat”.
 3. Kortare tidsfrister är möjliga i jämförelse med en öppen upphandling.
 4. Färdigt avtalspaket som täcker innehållet i de avrop som kan ske på ramavtalet.
 5. Möjlighet till stöd och rådgivning kring ramavtalet.

 

Vilka leverantörer får leverera på dessa ramavtal?

Konkurrensutsättning

 • Atea Sverige AB
 • Canon Svenska Aktiebolag
 • Dustin Sverige AB
 • Office Sverige AB
 • Toshiba Tec Nordic AB
 • Visolit Sweden 91 AB

 Fördelningsnyckel

 • Atea Sverige AB
 • Dustin Sverige AB
 • Office Sverige AB
 • Ricoh Sverige AB
 • Toshiba Tec Nordic AB

 

Kontakta oss

Välkommen att ställa din fråga till vår expert inom området. 

Tillbaka till Print- och dokumenthantering
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer