Laddar meny

Fortsatt tillväxt ger starkt resultat för Atea

Pressmeddelande 2015-07-15
Atea Sveriges affärer fortsätter att växa inom alla områden. Omsättningen under andra kvartalet blev 3 010 miljoner kronor och resultatet (EBITDA) 75 miljoner kronor, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med samma period förra året.

– Våra kunder, inom både privat och offentlig sektor, satsar offensivt på att utveckla sina verksamheter med hjälp av it och vi är glada och stolta över att de väljer att ge oss ett större ansvar i den förflyttningen, säger Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige.

Affärsvolymen för andra kvartalet ökade med 17 procent, vilket är fyra gånger högre än IDC:s prognos för 2015. Den största ökningen skedde inom hårdvara som ökade med hela 26 procent, jämfört med samma period förra året. Ökningen beror bland annat på en fortsatt stark efterfrågan inom datacenter, kommunikation och samverkan i kombination med att allt fler kommuner väljer att integrera it i undervisningen.

– Numera är it i skolan en självklar del av lärandet och Ateas koncept att utbilda rektorer, skolledare och lärare i nya arbetssätt innebär att it som pedagogiskt verktyg integreras på bästa sätt för både elever och personal, säger Carl-Johan Hultenheim.

Inom tjänstesidan fortsätter Ateas kunder att i ökad grad efterfråga hybrida it-leveranser. Lokala it-tjänster kombineras med privata och publika molntjänster vilket skapar behov av nya specialistkompetenser. Företagens egna it-organisationers fokus på digitalisering och affärsutveckling av verksamheten driver behovet av att outsourca delar av den traditionella it-driften.

– En ökad efterfrågan av konsultkompetens inom nya områden ligger helt i linje med att allt fler kunder köper it som funktion. Jag är glad över att vi tidigt såg förändringen och vi kommer att fortsätta satsa på omfattande utbildning för våra anställda. Parallellt rekryterar vi specialister inom utvalda områden för att möta våra kunders behov, säger Carl-Johan Hultenheim.

Omsättningen under andra kvartalet ökar till 3 010 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period förra året, 2 566 miljoner kronor. Ateas resultat (EBITDA) stiger med 23 procent under andra kvartalet till 75 miljoner kronor jämfört med 61 miljoner kronor föregående period.

För information om koncernens resultat:

Kontaktinformation:
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige AB, +46 46 16 33 32
carl-johan.hultenheim@atea.se
Steinar Sønsteby, koncernchef Atea ASA, +47 930 55 655 steinar.sonsteby@atea.com

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer